Z MAŁYCH KOŃCZYC. (BEZCZELNOŚĆ ZŁODZIEJSKA.)

W naszej gminie zaczęła grasować jakaś sprytna szajka złodziejska. W nocy z niedzieli na poniedziałek (1. na 2. b. m.) wtargnęła przez okno do mieszkania biednego pensyonisty kolejowego, Morawca, który ewakuowany swego czasu ze Lwowa, osiadł w naszej gminie i skradła w jego nieobecności jemu i jego żonie wszystkie ubrania i bieliznę. Następnie weszła do pokoju górnika Stoszka i skradła kilka par butów i ubrań. Właściciel ani jego żona nie zbudzili się, choć spali w tym samym pokoju, co wzbudza podejrzenie, że złodzieje mieli jakiś środek usypiający.
— Z poniedziałku na wtorek urządzono wyprawę na gospodę Krausa.
Opryszcy ścięli dość grubą brzozę, wyważyli nią kraty i wszedłszy do pokoju mieszkalnego, skradli wszystkie ubrania i bieliznę trzech synów i dwóch córek z tej rodziny. Szkoda wynosi około 15.000 K. Dziwnym trafem śpiący w przyległym pokoju znowu się nie obudzili, ani złodziei nikt nie zauważył, choć gospoda leży przy krzyżujących się drogach publicznych. Fakty te, nie pierwsze zresztą, wskazują na konieczną potrzebę utworzenia w naszej gminie przynajmniej ekspozytury żandarmeryi, bo inaczej nikt w gminie nie będzie życia i mienia pewny

DEKLARACYA PADEREWSKIEGO O TOLERANCYJ WYZNANIOWEJ.

Dnia 31. maja złożył Paderewski wobec Rady Czterech oświadczenie, że w sprawie mniejszości narodowych i wyznaniowych tradycya Polski idzie po linii zupełnego równo-uprawnienia i tolerancyi. Mniejszościom narodowym i wyznaniowym zapewni Sejm polski taki wymiar swobód i wolności, jaki będzie im dany przez rządy państw zachodnich.

USIŁOWANIA NAWIĄZANIA ZGODY POLSKO-CZESKIEJ.

Prezydent ministrów Paderewski i czeski minister spraw zagranicznych Benesz wymienili listy, podkreślając żywotność stosunków między obu państwami. Noty te utrzymane są w bardzo grzecznym i przyjaznym tonie.

Gwiazdka Cieszyńska: pismo naukowe i zabawne, 10-06-1919

WRÓŻBICI I WRÓŻKI.

W myśl § 8 Tymcz. przep. prasowych nie dozwolone jest umieszczanie w pismach ogłoszeń wróżbitów i wróżek, jako osób, zajmujących się niedozwolonym procederem.

Ziemia Lubelska, 10-06-1919

100lattemu.pl

--