PRZEMYCANIE LUDZI PRZEZ GRANICĘ

Wdowa Julia Jugiens, pochodząca z Królestwa, Heinowa i jej córka zamężna za Świerczyna i tej ostatniej powinowata Elżbieta Świerczyna licząca lat 14, odpowiadały przed sądem bytomskim za przemycanie ludzi przez granicę. Oskarżone przeprowadzały za opłatą przeważnie robotników i robotnice z Królestwa, które od lat związane kontraktem pracowały w głębi Niemiec i z tęsknoty za rodzinnym domem porzuciły prace i wracały bez odpowiednich papierów i legitymacyi do swoich.
Jurgiensowa przy pomocy swych wspólniczek przeprowadzała polskie robotnice przez granice i pobierała po 30 marek od głowy. Sąd skazał Jurgiensową na rok więzienia. Heinową i jej córkę każdą na 6 miesięcy a 14 letnią Świerczynównę na miesiąc więzienia. Pięć robotnic polskich i jednego robotnika, których ujęto przy przechodzeniu przez granice, skazał sąd każdego na 6 tygodni więzienia.

ZAMACH

Na dwa lata domu karnego skazał sąd przysięgłych w Gliwicach górnika Wywioła z Zabrza. Wywioł przytrzymany pewnego razu na kradzieży ziemniaków na polu ceglarza Kaiczaka i podany za to do ukarania, zemścił się na donosicielu w ten sposób, że rzucił na dom K. bombę, której wybuch zniszczył część ściany mieszkania i okna. Za kradzież ziemniaków skazano Wywioła na 3 miesiące więzienia, a za zamach na dwa lata domu karnego.

SPRAWY ŻYWNOŚCIOWE

W tygodniu od 18 do 24 marca przypada na głowę ludności 1 kostka zupy za 2 1/2 fenyga, 50 gramów kaszy (funt 36 fen.), 50 gramów suszonej marchwi (funt 2 mk.), 50 gramów kalarepy (funt 2.20 mk.) Dla dzieci uzyskać można tylko w składzie Machnika 250 gramów wyrobów owsianych (funt 50 fen.) Mięsa i wyrobów mięsnych wyznaczono 250 gramów, margaryny 20 gramów (funt 2 mk.), masła 20 gramów (funt 3,10) i marmelady 150 gramów (funt 92 fen.) Na 9 kartę ziemniaczana otrzyma się 6 funtów kartofli, a na 59 kartę dodatkowa 4 funty ziemniaków.

Dziennik Śląski 20-03-1918

100lattemu.pl