TEGO JESZCZE NIE BYŁO.

Katolik” donosi z miejscowości Pszczyna, że na posiedzeniu tamtejszej Rady m. powzięto uchwałę, by celem zabezpieczenia miasta przeciw ewentualnym szkodom podczas spodziewanych rozruchów – gmina zaasekurowała się w „Allg. D. Versicherungs” Verein w Sztutgarcie.

AGITACYA ANABAPTYSTÓW NA KUJAWACH.

Ks. biskup Zdzitowiecki zwraca w „Kronice Djec.” uwagę duchowieństwa na niebezpieczeństwo propagandy sekty anabaptystów, grożące z Księstwa Poznańskiego. Szczególniej w powiatach Nieszawskim i słupeckim agitacya tych sekciarzy przybrała ogromne rozmiary.
Agitatorzy roznoszą wszędzie broszury sekciarskie całymi worami.

Z NIEDZIELI.

Pierwsza niedziela wiosenna! Czuć ją było w powietrzu, w zapachu ziemi ogrzanej jasnem słońcem, w promieniach samego słońca, wyzłacającego nagie jeszcze drzewa i brudne dachy krakowskie. Ulice i planty zaroiły się ludźmi, dźwigającymi jeszcze na barkach zimowe okrycia i futra. Na ogół jednak palta doznały już wiosennego lekceważenia. Ten wierny przyjaciel człowieka w zimie skazany już jest z góry na zapomnienie i banicyę do szaf, kufrów, bodaj czy nie lombardów! Zwykła to wdzięczność ludzka, której zobrazowaniem na wiosnę jest piec i palto.

Wczorajsze słońce wiosenne, to słońce, do którego przywiązane jest tyle nadziei — nowe słońce pokoju, nowa wiosna ludów, błogosławieństwo urodzajów, obfitość chleba i mleka, zdrowie chorych, odmłodzenie starych, piastun dzieci, słońce, wzywające do miłos
ci.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-03-1918

STRAJK SŁUŻBY CMENTARNEJ.

Z powodu nieuwzględnienia podwyżki pensji zastrajkowała w dniu wczorajszym służba cmentarza ewangelicko-augsburskiego – pracownicy w liczbie siedmiu porzucili pracę bez zawiadomienia zarządu cmentarza.

Nowa Gazeta, 05-03-1918

100lattemu.pl

--