wznieście wzrok swój bojownicy, na miejsce, gdzie hufce okute
stoją Kserksesa, odebrać który chce wam chwałę;
hoplony uchwyćcie w dłonie, oraz miecze wczoraj ostrzone
gdyśmy wino popijali wspólnie, sposobiąc się do trudu

stańmy niczym opoka z podniesioną głową
i ze śmierci pogardą wznieśmy okrzyk;
tak głośny, by ci, którzy po nas pozostaną
ni słowa wyrzec by nie mogli, nie chwaląc walki naszej o najwyższe cele.

--
"Jesli potrafisz zadać własciwe pytanie - odpowiedź pojawia się samoistnie", Sin-Itiro Tomonaga.