PRINCIPIA DISCORDIA

czyli

JAK ZNALAZŁEM BOGINIĘ

I CO JEJ WTEDY ZROBIŁEM

 

NIEZWYKLE CIEKAWE

Podstawowe wprowadzenie do
Misteriów Eryzyjskich

przekazane w Boskim Objawieniu
Mej Wielebności, MALAKLIPSIE MODSZEMU, SŚC
Wszechłaskawemu Wszechojcu Dziewicy w Złocie
a także ARCYKAPŁANOWI
PARATEO-ANAMISTYCZNEGO OBRZĄDKU
EZOTERYCZNEJ ERIS (POEE)

 

HAIL ERIS! [KALLISTI] ALL HAIL DISCORDIA!

 

Dedykowane Największej Ślicznotce


Hałas klaszczącej ręki

 

PrawoLewo