Każde małe miasto lub społeczność ma przynajmniej jedną miejską legendę, historię, która często przyjmuje tragedię z życia i hiperbolizuje ją na przekład wyobrażeń.

https://youtu.be/rC8XFS8nsuQ

--
https://www.youtube.com/channel/UCqhp-ra1IVIB1RVb_0uDIXw