Dla wielu, żyjąca legenda i niekwestionowany mistrz pióra, dla innych, w tym prawdopodobnie również według własnej opinii, dobrze zorganizowany rzemieślnik.

Lejdis end Dżentelmen Jego Wysokość Stephen King!

"As a writer, I am allowed to nominate in just 3 categories: Best Picture, Best Adapted Screenplay, and Best Original Screenplay. For me, the diversity issue--as it applies to individual actors and directors, anyway--did not come up. That said...

...I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong."


King, uprawniony do głosowania w trzech kategoriach Amerykańskiej Akademii Filmowej, po zdawałoby się nienaznaczonym złą intencją komentarzu wpadł pod gęsty ostrzał krytyki. Zarzucono mu stronniczość i posądzono o brak właściwej dbałości wobec dokonań i interesów artystów, jakkolwiek to zabrzmi, niebiałych i o niewłaściwej płci.

Ciężko się tym zgodzić i mocno niesprawiedliwe jest przerzucanie "grzechów" amerykańskich przedsiebiorców od kultury masowej na pisarza, który jedynie przekazał swoją opinię, że zjawisko braku talentu nie ma płci ani rasy.
Ostatnio edytowany: 2020-01-19 12:22:26

--