Na stronie z profilem użyszkodnika JM jest możliwość wstawienia linka do własnej strony. Jeżeli nie wstawimy "https://" na początku, JM doklei to za nas. Niestety HTTPS nie jest rozpoznawane, więc po wpisaniu "https://moja.strona" JM przerabia to na "https:// https://moja.strona".

--