Wrzucam tą serię gier, bo zastój się zrobił ;)

Smart stick
Smart stick adventure
Smart stick adventure II
Stickman Odo
Stickman Odo II

Klikaj na planszy i przechodź kolejne poziomy (zwykle są 4).
PS. Przeszedłem wszystkie

--