Muzułmanki wprowadziły RODO, zanim jeszcze stało się ono modne.

--
Podobno w nowych modelach mają przenieść to do goleni i dodać wiatraczek.