Jak nazywa się dziecięcy zespół muzyczny składający się z dzieci z alkoholowym zespołem płodowym?

Fasolki

--