Joe Monster
Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI

Forum > Kawały Mięsne > Przemówienie królowej brytyjskiej w razie wybuchu 3 Wojny Światowej
dzambor
dzambor Superbojownik od 28 maja 2003 | Królestwo za Murem | GG: 2420589
2013-08-01 21:20:36 Zgłoś
" "Zło wojny po raz kolejny opanowało świat" - m.in. takie słowa miała wygłosić królowa Elżbieta II w przemówieniu przygotowanym na wypadek ataku nuklearnego na Wielką Brytanię w 1983 r. Ujawnione je po 30 latach zgodnie z obowiązkiem narzuconym na rząd Wielkiej Brytanii - informują brytyjskie media.
W 1983 r. odbyły się w Wielkiej Brytanii ćwiczenia po tym jak z Moskwy napływały niepokojące groźby sekretarza generalnego KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Jurija Andropowa. Symulowano atak z użyciem broni chemicznej na Wielką Brytanię, który miał stać się początkiem III wojny światowej.

W ramach tych ćwiczeń przygotowano także przemówienie, które 4 marca 1983 r. wygłosić miała Elżbieta II. "

Za gazeta.pl

When I spoke to you less than three months ago we were all enjoying the warmth and fellowship of a family Christmas. Our thoughts were concentrated on the strong links that bind each generation to the ones that came before and those that will follow. The horrors of war could not have seemed more remote as my family and I shared our Christmas joy with the growing family of the Commonwealth.

Now this madness of war is once more spreading through the world and our brave country must again prepare itself to survive against great odds.

I have never forgotten the sorrow and the pride I felt as my sister and I huddled around the nursery wireless set listening to my father's inspiring words on that fateful day in 1939. Not for a single moment did I imagine that this solemn and awful duty would one day fall to me.

We all know that the dangers facing us today are greater by far than at any time in our long history. The enemy is not the soldier with his rifle nor even the airman prowling the skies above our cities and towns but the deadly power of abused technology.

But whatever terrors lie in wait for us all the qualities that have helped to keep our freedom intact twice already during this sad century will once more be our strength.

My husband and I share with families up and down the land the fear we feel for sons and daughters, husbands and brothers who have left our side to serve their country. My beloved son Andrew is at this moment in action with his unit and we pray continually for his safety and for the safety of all servicemen and women at home and overseas.

It is this close bond of family life that must be our greatest defence against the unknown. If families remain united and resolute, giving shelter to those living alone and unprotected, our country's will to survive cannot be broken.

My message to you therefore is simple. Help those who cannot help themselves, give comfort to the lonely and the homeless and let your family become the focus of hope and life to those who need it.

As we strive together to fight off the new evil let us pray for our country and men of goodwill wherever they may be.

God bless you all.

===================================================

Kiedy przemawiałam do was mniej niż trzy miesiące temu wszyscy cieszyliśmy się ciepłem i uczestnictwem rodzinnych Świętach Bożego Narodzenia. Nasze myśli były skoncentrowane na silnych więzach , które łączą każde pokolenie z tymi , które je poprzedziły oraz tymi, które nastąpią. Okropności wojny nie mogły wydawać się odleglejszymi gdy moja rodzina i ja dzieliłyśmy naszą radość Bożego Narodzenia z rosnącą rodziną Wspólnoty Narodów.

Teraz to szaleństwo wojny raz jeszcze rozciąga się przez świat i nasz odważny kraj musi znowu przygotować się przetrwać wbrew wielkiej przewadze.

Nigdy nie zapomniałam smutku i dum , które poczułam gdy moja siostra i ja zgromadziłyśmy się dookoła aparatu radiowego pokoju dziecinnego słuchając inspirujących słów mojego ojca w tamtym fatalnym dniu 1939 roku. Nawet przez pojedynczą chwilę nie wyobraziłem sobie , że ten uroczysty i straszny obowiązek mógłby pewnego dnia spaść na mnie.

Wszyscy wiemy , że niebezpieczeństwa stające wobec nas dzisiaj są większe o wiele niż kiedykolwiek w naszej długiej historii. Wróg to nie żołnierz z jego karabinem ani nawet lotnik grasujący niebiosa powyżej naszych miast i miast ale śmiertelna potęga nadużytej technologii.

Ale jakiekolwiek groza dybie na nas wszystkie cechy , które pomogły utrzymać nasza wolność nietkniętą już dwa razy, podczas tego smutnego stulecia jeszcze raz będą nasza siła.
Mój mąż i ja dzielimy z rodzinami wzloty i upadki kraju, obawy wobec synów i córek, mężów i braci , którzy opuścili nas by służyć ich krajowi. Mój ukochany syn Andrew jest tym momencie w akcji z jego jednostką i modlimy się nieustannie o jego bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo wszystkich żołnierzy w domu i za morzem.

To jest ta bliska więź życia rodzinnego, która musi być naszą największa obrona przed nieznanym. Jeżeli rodziny pozostaną zjednoczone i stanowcze, dając schronienie dla tych mieszkających samotnie i bezbronnych, wola przetrwania naszego kraju nie złamie się.

Moja wiadomość do was zatem jest prosta. Pomóż tym , którzy nie mogą pomóc sobie, damy pociechę samotnym i bezdomnym i niech wasza rodzina stanie się ogniskiem nadziei i życia dla tych, którzy tego potrzebują.

Gdy staramy się razem odeprzeć nowe zło, pomódlmy się za nasz kraj i ludzi dobrej woli gdziekolwiek oni są.

Niech Bóg błogosławi was wszystkich.


===================================================

ps poprawki mile widziane
pps to przemówienie wiec nie słychać dużych liter :P

--
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
dudi_ Superbojownik od 7 grudnia 2004
2013-08-01 22:33:25 Zgłoś
Słabo znam polski. Gdzie jest śmieszny fragment?

--
daj człowiekowi ogień - będzie mu ciepło przez chwilę. wrzuć go do ognia a będzie mu ciepło do końca życia.
tamquamleorugiens
tamquamleorugiens Superbojownik od 19 października 2009 | Ostatni dinozaur
2013-08-01 23:21:44 Zgłoś
To aby na pewno to forum?

--
Darmowe cycuszki!!! NOM NOM NOM!!!
Kurigalzu
Kurigalzu Superbojownik od 10 sierpnia 2006 | wózsezR | GG: 6774781
2013-08-01 23:40:28 Zgłoś
cytat za gazeta.pl, dziękuję, dobranoc mimimimichnika nienienienie czyczyczytam

--
dzambor
dzambor Superbojownik od 28 maja 2003 | Królestwo za Murem | GG: 2420589
2013-08-02 01:58:27 Zgłoś
No ok może nie jest to satyryczne, może nie prowokujące ale na pewno ciekawe a HP czyta garstka
:kurigalzu pozwól że nie będę tego szerzej komentował.

--
pies_kaflowy
pies_kaflowy Bęcwał Dnia od 2 czerwca 2008 | ni to miasto,ni to wieś,ni co kupić,ni co zjeść
2013-08-02 07:21:04 Zgłoś
Sam jesteś garstka, a :kurigalzu to gupek, co czyta tylko swój dziennik.

--
filonpl
filonpl Superbojownik od 12 maja 2006 | Wrocław
2013-08-02 08:13:25 Zgłoś
fajne, ale enteef, krfa!

--
EOF
ben1edicto
ben1edicto Superbojownik od 7 czerwca 2009 | Janie. Dębica.
2013-08-02 12:26:47 Zgłoś
NTF !

--
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
wisz-nu Superbojownik od 9 maja 2003 | Toruńsk | GG: tajne/poufne
2013-08-02 12:29:42 Zgłoś
no trochę zabawne jest, np. ten fragment:

"Nigdy nie zapomniałam smutku i dum , które poczułam gdy moja siostra i ja zgromadziłyśmy się dookoła aparatu radiowego pokoju dziecinnego słuchając inspirujących słów mojego ojca w tamtym fatalnym dniu 1939 roku. Nawet przez pojedynczą chwilę nie wyobraziłem sobie , że ten uroczysty i straszny obowiązek mógłby pewnego dnia spaść na mnie."

no całe przemówienie potwierdza prawdziwość tego zdania

--
Wszelkie prawa zastrzeżone. Czytanie niniejszego tekstu bez pisemnej zgody surowo wzbronione.
Forum > Kawały Mięsne > Przemówienie królowej brytyjskiej w razie wybuchu 3 Wojny Światowej
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj