Ich sollte es zwar in die Beamten-Sammlung eingliedern, aber was soll's ;)


Herr Meier schreibt an die Behörde: "Ich bitte hiermit höflichst um die Mitteilung der Anschrift von Fräulein Elvira Busel. Die Gebühren für die Auskunft liegen bei." Der Beamte in der Behörde schreibt zurück: "Fräulein Elvira Busel wohnt Amselweg. Gebühren für die Auskunft lagen nicht bei." Meier schreibt darauf: "Besten Dank für die prompte Auskunft. Die Gebühren liegen heute bei." Der Beamte schrieb: "Anbei die Gebühren zurück, da die Auskunft kostenlos ist."


--
Że tak wprawdzie jest obecnie, jak jest, ale nikt nie powiedział, że tak koniecznie być musiało ani że tak zawsze być musi, ten wyścig opętańczy, w którym człowiek, który sobie siądzie i się zagapi, stał się przestępcą wobec epoki swojej, bo nie powinien ani posiedzieć na przyzbie, ani się zagapiać, ani herbatkę wypić spokojnie, tylko zaraz lecieć i coś rozwijać. Mrożek do Lema AD 1963 (sic)