--
Ludzie tolerancyjni powinni tolerować nietolerancję. Ja jestem nietolerancyjny i nietolerancji nie toleruję.