https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art19004601-jan-rafael-lupomesky-po-wyborach-w-czechach-koniec-postkomunizmu