KTO MOŻE JECHAĆ DO AMERYKI.

Liczba 30.000 osób, która według klucza emigracyjnego Stanów Zjednoczonych przypadła na Polskę na rok 1921, już została osiągniętą. Odtąd nikt więcej pozwolenia do emigrowania do Ameryki nie dostaje.

Do 1 lipca 1922 r. będą mogły jeszcze emigrować do Ameryki te osoby z Państwa polskiego, które dotąd już otrzymały wizę konsulatu amerykańskiego.

Wyjątek stanowią dzieci do lat 14, które jadą do rodziców swoich osiadłych w Ameryce. Taksamo mogą udawać się do Stanów Zjednoczonych bez ograniczenia osoby, mające obywatelstwo rosyjskie.

Ruch reemigracyjny z Ameryki do Polski trwa bez przerwy. W lipcu i sierpniu ruch ten osiągnął swój punkt rekordowy.

Emigracya do Kanady obostrzona została w ostatnim czasie warunkiem posiadania conajmniej 250 dolarów przez emigranta, chcącego lądować w Kanadzie. Pozatem dla ludności żydowskiej istnieją jeszcze dalsze ograniczenia.

Z powodu ograniczenia ruchu emigracyjnego do Stanów Zjednoczonych i Kanady rząd nasz stara się stworzyć dla naszych ludzi dogodne warunki emigracyi do Brazylii. Obecnie urząd emigracyjny pracuje nawet nad wygotowaniem konwencyi emigracyjnej między Polską a Brazylią, któraby zabezpieczała naszym emigrantom wolny przejazd, określoną ilość ziemi na spłaty, zabudowania, ochronę prawną i t. p,

TRUMNA ZA PÓL MILIONA DOLARÓW.

Do Neapolu przybyła okrętem z Ameryki księżna Eraganza, wdowa po bracie zmarłego króla Karlosa portugalskiego i przywiozła ze sobą trumne ze srebra i bronzu, wartości pół miliona dolarów. W trumnie tej będą przewiezione zwłoki jej męża, spoczywające w krypcie neapolitańskiej, do Lissabony. Księżna nie mogła znaleźć stosownej trumny dla męża w Europie i dopiero w Ameryce ją nabyła. Jest ona córką pewnego milionera amerykańskiego i dzięki temu mogła z łatwością wydać na trumnę parę miliardów naszych marek.

W POSZUKIWANIU DROGI NA EWEREST.

Ekspedycya angielska na Mont Ewerest szuka innej drogi do szczytu od strony zachodniej, po nieudanych próbach zbliżenia się od strony północy i północnego zachodu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1921


100lattemu.pl