Każdy poważniejszy dostawca usług oferuje wysyłanie faktur mailowo. Zakładasz jeden adres na faktury i pierwszą część masz z głowy.
Jeśli chodzi o płacenie za usługi, to prostszego rozwiązania od polecenia zapłaty nie znam. Ja od dawna nie robię przelewów na takie płatności - wszystko mi się samo płaci. Ja tylko dostaję sms-y, że ściągnęli mi kasę z rachunku za jakąś tam fakturę.

--