SZCZĘŚLIWIEC, KTÓRY MIAŁ 283 NARZECZONYCH.

Rezultat długiego śledztwa przeciw słynnemu Landru. - Tylko bogate panny miały u niego powodzenie. - Filozoficzny spokój i milczenie zbrodniarza.

Sędzia śledczy Bonin przedstawił wreszcie wynik śledztwa, prowadzonego od szeregu miesięcy przeciw niezwykłemu przestępcy, jakim jest słynny nowoczesny Sinobrody —Landru. Rzecz charakterystyczna, że całe śledztwo ogromnie ułatwiały notatki Landru'ego, które szczegółowo notowały każdy fakt z .życia niepoprawnego uwodziciela. Na podstawie tych notatek zdołano ustalić, że zniknięcie ostatnich sześciu „narzeczonych" przyniosło mu „na czysto" przeszło 20 tysięcy franków.

Landru część tych pieniędzy oddał rodzinie, dokładnie mówiąc 6.500 franków, zaś 3.700 franków oddał pannie Fernandzie Segret, która roztrwoniła te pieniądze z pośpiechem, skoro w dniu aresztowania Landru nie miał przy sobie więcej, jak 40 franków.

W papierach „pana inżyniera" znaleziono całe stosy listów, pisanych często pięknem, rondowem pismem ; były to wszystko kobiety spotkane i poznane na ulicach i w Metro paryskiem. Listy te były troskliwie klasyfikowane z adnotacyą o finansowej sytuacyj „narzeczonej" i o pozycyj rodziny kandydatki do małżeństwa.

W ten sposób Landru doszedł do perfekcyj w urządzeniu stałej agencyi matrymonialnej, w której odgrywał rolę wiecznego narzeczonego.

Ustalono, że takich kandydatek i „narzeczonych" posiadał Landru 283. Z tej cyfry 169 kobiet było z Landru w bliższych stosunkach towarzyskich, wszystkie one zostały odszukane i identyfikowane. Jedne z nich są już zamężne, inne jeszcze młode lub stare panny na wydaniu, ale niektóre z nich już zmarły. A między niemi 10 tajemniczo zaginionych.

Śledztwo wykazało, że Landru zrywał szybko z „narzeczonemi", których majątek nie odpowiadał jego wymaganiom. Tylko bogatsze go interesowały.

A na te wszystkie dowody metod swego postępowania Landru spogląda z olimpijskim spokojem. Wobec udowodnionych mu okropnych zbrodni zachowuje zupełne filozoficzne milczenie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-06-1920

100lattemu.pl

--