KTO NIE ZASIADA W CZESKICH MINISTERSTWACH?

Czeskie pismo »Narod» opowiada o trzech osobnikach, zajmujących obecnie wybitne miejsca w praskich ministerstwach. Jeden z nich oszukał rozmaite firmy przy pomocy zamówień, których nigdy nie płacił«, drugi był poprzednio »posiadaczem domu publicznego», trzeci zaś zdefraudował w jakiejś instytucyi kredytowej 120.000 K. Dziennik rzeczony, skreśliwszy te niezaszczytne sylwetki ministeryalnych matadorów, dodaje: »Nie wymieniamy nazwisk, ale tylko podajemy fakta...

ZMIANA NAZWISKA.

Onegdaj uchwalił Sejm, że zezwolenie na zmianę nazwiska wydawać będzie tylko ministerstwo spraw wewnętrznych za opłatą 3000 marek, względnie 4500 koron, z tem, że ludzi ubogich może minister częściowo lub zupełnie od tej opłaty uwolnić. W podaniach o zmianę nazwiska należy wyłuszczyć powodu zmiany, przyczem zastrzeżono, że brzmienie nazwiska niepolskie nie jest dostatecznym powodem do jego zmiany.

Gwiazdka Cieszyńska, 08-11-1919

ROCZNICA REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ.

Nauen, 7 listopada (PAT) Radjo podaje:
Komuniści berlińscy wzywają olbrzymimi plakatami masy robotnicze do święcenia w piątek 7 listopada rocznicy rosyjskiej rewolucji bolszewickiej, jako rewolucji wszechświatowej.

Na piątek przed południem zwołali komuniści na placach miejskich zebrania pod gołem niebem. Wojsko aresztowało w czwartek 5 b. m. o godz. 5 rano pewną ilość spartakusowców zgromadzonych na tajnym zebraniu.

Głos Polski, 08-11-1919

100lattemu.pl

--