USPOKOJENIE OPINII W WARSZAWIE.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 30 września. (Wir). W Warszawie nastąpiło dzisiaj znaczne uspokojenia, pogłoski ustały, przekonano się bowiem, że wszelkie groźby wichrzeń lub zaburzeń zostałyby w zarodku stłumione, czego się zresztą opinia powszechnie domagała. Władze nie dopuszczą bezwarunkowo do szerzenia u nas zamętu i anarchii komunistyczni.

Rokowania z robotnikami toczą się spokojnie i normalnie, strajk drukarzy został zażegnany. W mieście panuje spokój, zresztą zarządzono w całej rozciągłości liczne środki bezpieczeństwa.

OSADA KARZEŁKÓW.

Angielski związek ornitologów dokonał podczas wyprawy naukowej na wyspie Nowej Gwinei dwóch bardzo ciekawych odkryć. Ekspedycyj uczonych, której przewodniczył Wolter Goodvellovs, chodziło o zbadanie Gór Śniegowych, położonych w południowej części wyspy. Podczas wyprawy na jedną z gór odkryli uczeni na wysokości około 2000 stóp osadę karzełków.
Ludkowie ci wzrostem ciała dosięgają zaledwie 4 stóp, kolor ich skóry jest czarny, ramiona zaś w stosunku do całej drobnej postaci są nieproporcyonalnie (niezwykle) długie. Umysłowo są te karzełki tak słabo rozwinięte, że potrafią liczyć zaledwie do trzech.

HOLANDYA NIE WYDA WILHELMA?

(Telegramem od naszego korespondenta).
Wiedeń, 30 września. (c) Z Paryża donoszą, iż nadeszła tam już odpowiedź rządu holenderskiego w sprawie wydania b. cesarza Wilhelma II.

Odnośna nota w sposób co prawda uprzejmy odmawia jednak żądaniu Rady Najwyższej.

Paryski „Temps” podaje powyższą wiadomość z ironiczną uwagą, iż, odmowna odpowiedź, Holandyi wywoła (!?) u kilku członków koalicyi niekłamane zadowolenie (?).

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-10-1919

100lattemu.pl

--