WRÓG PTAKÓW.

W Małych Lachowicach przebywa wielki dygnitarz kolejowy, który wypowiedział bezwzględna walkę jaskółkom, uroiwszy sobie, te te niszczą mu pszczoły. Zrzuca więc już po raz trzeci gniazda wraz z Pisklętami — zachęcając swym przykładem chłopaków wiejskich podobnie barbarzyńskich czynów, Całej okolicy grozi skutkiem tego zupełne wytępienie ptactwa — a co gorsza, duszom dzieci grozi wzrost złych instynktów, zaród okrucieństwa i zanik poczucia szacunku wobec życia przyrody, której tak ważnym wykładnikiem są — ptaki. Z tych względów powinien wróg paków zaniechać czynów, szerzących zgorszenie publiczne.

KARA ŚMIERCI ZA ŁAPOWNICTWO.

Nasz korespondent warszawski telefonuje:
„Kuryer Polski” dowiaduje się, że wkrótce pojawią się nowe rozporządzenia wprowadzające bardzo surowe kary za nadużycia i przestępstwa, popełnione przez osoby wojskowe. Między innemi za łapownictwo grozi winnym sąd polowy. W pewnych wypadkach za zbrodnie stosowaną będzie kara śmierci.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-07-1919

SPRZEDAŻ KOLEI.

Linja kolejowa Herby-Kielce, należąca do rosyjskiego Towarzystwa akcyjnego została sprzedana przez przedstawiciela tego Towarzystwa, p. Michaiła Bałabanowa, konsorcjum angielskiemu.

40.000 RODZIN ŻYDOWSKICH JEDZIE DO AMERYKI.

Prasa żargonowa otrzymała wiadomość, że w Nowym Jorku zarejestrowało się 40.000 żydów, żądających pozwolenia na przyjazd ich rodzin z Polski.

Ziemia Lubelska, 10-07-1919

100lattemu.pl

--