WIELKA AFERA PASKARSKA W KRAKOWIE.

W swoim czasie donieśliśmy o wykryciu składów paskarskich w mieszkaniu niejakiego Biela, zamieszkałego przy ul. Niecałej. Biel zastał wówczas aresztowany za przewiezienie w pociągu koalicyjnym 14 worków kawy, pieprzu i kilku paczek kminku z zagranicy w celach paskarskich. Obecnie policya udzieliła w tej sprawie następujących wyjaśnień:

Biel powracając z niewoli w jednym z państw koalicyjnych zgłosił się u członka misyi polskiej, który mu polecił przewieźć artykuły spożywcze do pewnej instytucyi w Krakowie. Biel artykuły te przewiózł do Krakowa jednak nie odstawił ich do miejsca przeznaczonego, lecz puścił je na pasek. Policya wpadła na ślad malwersacyi — towary skonfiskowała a Biela osadziła w aresztach policyjnych.

Podczas śledztwa prowadzonego z Bielem wyszła na jaw inna afera, w której w mieszane są znane osobistości Krakowa. W kierunku oświetlenia tej akcyi prowadzi śledztwo policya i w razie udowodnienia winy osobistościom w mieszanym w sprawy paskarskie, postąpi bezwzględnie i nałoży areszt na winnych.

WOJSKA ENTENTY GOTOWE DO MARSZU W GŁĄB NIEMIEC.

Wiedeń (PAT). Wiedeńskie biuro koresp. donosi z Amsterdamu: Biuro Reutera donosi z Kolonii, że nie jest już wcale tajemnicą, iż wojska entanty na wszystkich punktach przygotowane są do natychmiastowego rozpoczęcia marszu naprzód.

WYKLUCZENIE LOTNIKÓW NIEMIECKICH I MADZIARSKICH.

Wedle paryskiego „Temps" zebrał się dnia 19 bm. w Paryżu kongres międzynarodowego związku aeronautycznego po raz pierwszy od wybuchu wojny.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele zachodnich związków europ. i Stanów Zjednoczonych. Wedle jednomyślnej uchwały dokonano wykluczenia związków aeronautycznych w Niemczech, Austryi i Węgrzech aż do chwili, kiedy odnośne państwa zostaną przyjęte do Ligi Narodów.

MASOWA EMIGRACYA ŻYDÓW Z RUMUNII.

W tych dniach ogłoszono rozporządzenie rumuńskiego rządu, przyznające równouprawnienie Żydom w Rumunii w tym jednak sensie, że każdy żyd, pragnący osięgnąć prawo obywatelstwa i równouprawnienie z innymi obywatelami kraju, wykazać musi, że był w armii.

Ku niezmiernemu zdziwieniu rządu ze wszystkich przebywających tłumnie w Rumunii żydów, zgłosiło wniosek o uzyskanie równouprawniających praw obywatelskich zaledwie 8.000, reszta zamierza wyemigrować do Palestyny, w czem dopomaga im w najszerszej mierze poselstwo amerykańskie i angielskie w Bukareszcie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1919

100lattemu.pl

--