POLSKA USTAWA MONETARNA.

Z Warszawy donoszą:
Ważniejsze postanowienia projektu ustawy monetarnej są następujące: Jednostką monetarną w państwie jest złoty dzielący się na 100 groszy. Wybijane będą w złocie sztuki po 20 złotych, zwane dukatami i po 10 złotych, zwane półdukatami. W srebrze sztuki po 5, 2, 1 i po pół złotego. W niklu sztuki po 20 groszy. W żelazie po 10 groszy, po 5, 2 i 1 groszu.

Wymiana banknotów.

Projekt ustawy o wymianie znaków pieniężnych zawiera między innymi następujące artykuły: Natychmiast po dostarczeniu z drukarni dostatecznej ilości biletów banku polskiego, marki polskie i niemieckie, korony austro-węgierskie i ruble rosyjskie (carskie) mają byt wymienione w stosunku 40 proc. ich nominalnej wartości na stole, natomiast równowartości 60 proc. ma być wydaną w 60 proc. rencie polskiej.

JEDNOKORONÓWKI MIASTA CIESZYNA

pojawiły się tam przedwczoraj. Asygnaty te z herbem miasta mają napisy w języku polskim i niemieckim.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-05-1919

ZAKAZ WYPIEKU CIASTEK.

Z Warszawy donoszą:
W tych dniach ogłoszone będzie rozporządzenie zakazujące wypieku i sprzedaży ciastek w cukierniach, kawiarniach, jadłodajniach publicznych i t. p.

Wyrób i sprzedaż cukierków i karmelków będą nadal dozwolone.

Ziemia Lubelska, 08-05-1919

100lattemu.pl

--