Z BIAŁEJ.

Wydany zaraz po upadku Austryi rozkaz zmiany zewnętrznego wyglądu miasta nie został dotąd wykonany. Widnieje nadal napis nad hotelem „zum schwarzen Adler", na frontonie Kasy oszczędności fruwa suchotniczy orzeł dwugłowy, również nazwy ulic i wywieszki sklepowe pozostały niemieckie. Urząd gminny zadrwił sobie z polecenia władz polskich, które nie zdobyły się dotąd na energię egzekutywy.
W tutejszym domu katolickim mieści się bursa szkoły handlowej, w której przebywa 14 uczniów. Pozostawieni na opiece kucharek przymierają głodem. Możeby zarząd bursy zechciał zainteresować się losem przyszłych pionierów polskiego handlu, po których tyle możemy się spodziewać.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-03-1919

NIEPOKOJE W CHORWACJI.

„N. Fr. Presse” zamieszcza następującą informację z Trjestu:
Wedle informacji z Zagrzebia, w Chorwacji wybuchły niepokoje, zwracające się przeciw Serbji. W czasie demonstracji wznoszono okrzyki: Niech żyje wolność, niech żyje nasza niezawisłość! W kilku miejscach przyszło do starć. W Zagrzebiu proklamowano stan oblężenia. Chłopi oświadczają, że starcia ustaną dopiero wtedy, gdy wojska serbskie będą wycofane. Także w Bośni i Słowacji i całej Dalmacji wybuchły poważne niepokoje.

STOLICA APOSTOLSKA W SPRAWIE PALESTYNY.

RZYM, 183 (PAT). (Tel. iskr. st. pozn.).
Stolica apostolska daje do zrozumienia, że nie godzi się na program sjonistyczny co do Palestyny, oraz stwierdza, że nie ma nic przeciw równouprawnieniu Żydów z innymi obywatelami tamtejszymi.

Ziemia Lubelska, 18-03-1919

100lattemu.pl

--