NOWE WARUNKI PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA BRONI Z NIEMCAMI.

Trevar (P. A. T.). Biuro Wolffa donosi:
Marszałek Foch postawił następujące warunki przedłużenia zawieszenia broni o jeden miesiąc:

Za karę za niedostarczenie wyznaczonej ilości lokomotyw i wagonów w oznaczonym czasie oddadzą Niemcy jeszcze 500 lokomotyw i 19 tysięcy wagonów, z tego 4 tysiące najnowszego typu dla Alzacyi i Lotaryngii.

Aby umożliwić odbudowę życia gospodarczego w prowincyach zniszczonych dostarczą Niemcy maszyny i narzędzia rolnicze. Wraz z częściami zapasowymi, któreby starczyły na 18 miesięcy, a mianowicie : 400 pługów parowych, 650 siewników, 650 maszyn do rozrzucania nawozu, 650 pługów zwykłych, 650 pługów ,,Brabadd", 7500 bron, 2500 bron nożowych, 2500 walców stalowych, 1500 walców Crekill, 2500 maszyn do koszenia trawy, 2500 maszyn do przerzucania siana, 3000 żniwiarek.

Wszystko to niezależnie od obowiązku zwrócenia materyału zabranego przez Niemców w prowincyach, które niegdyś okupowali. Nadto żąda Foch ukarania wszystkich osób w Niemczech, które winne są przeciwnego prawu traktowania jeńców wojennych.

ZAKAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLICZNYCH.

Wydział administracyjny P. K. L. zarządził, że w dniu poprzedzającym wybory oraz w samym dniu wyborów do Sejmu polskiego, nie wolno sprzedawać ani szynkować żadnych napojów spirytusowych. Równocześnie Dyrekcya policyi przypomina, że wódki nie wolno sprzedawać wcale tak na kieliszki jak i na flaszki.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-01-1919

100lattemu.pl

--