LWÓW I PRZEMYŚL ZAJĘTE ZBROJNIE PRZEZ RUSINÓW.

Prezes ministrów otrzymał dziś zupełnie wiarogodne wiadomości, że w nocy z 31 października na 1 listopada siły zbrojne rusińskie zajęły Lwów i Przemyśl.

Szczegółów na razie brak.

Po otrzymaniu tych wiadomości Rada ministrów zebrała się w południe na nadzwyczajne posiedzenie.

Kurjer Warszawski. Dodatek nadzwyczajny, 02-11-1918

NOWY GWAŁT NIEMIECKI.

Do szeregu niewypowiedzianych krzywd, wyrządzanych ludności polskiej w zaborze pruskim, przybywa jedna więcej, tem straszniejsza, że godzi w najżywotniejszą stronę sprawy polskiej.

Niemcy nie mogąc nic już przeciwstawić konieczności dziejowej, zmuszeni do wyrzeczenia się zagrabionych ziem polskich, liczą widocznie jeszcze na haniebny targ o polską duszę.

Oto, jak donoszą z Tczewa, urząd kolejowy, fabryki, firmy kupieckie i prywatne osoby, zatrudniające polskich robotników, zmuszają ich do podpisywania deklaracyi, mocą których robotnik polski z „własnej, wolnej woli zrzeka się przynależności do państwa polskiego i chce należeć do Prus".

Opornym grożą utratą chleba i rowami strzeleckimi.

Komitet wyborczy na powiat tczewski przestrzega ludność przed tą haniebną machinacyą.

ZNIESIENIE NAUKI HISTORYI AUSTRYACKIEJ.

Profesorowie historyi austryackiej i t. zw. statystyki w szkołach średnich zaprzestali nauczania tego przedmiotu, którego miejsce zajęły wykłady o rzeczach polskich.

ZWYCIĘSKA REWOLUCYA W 12 GODZINACH.

Budapeszt. (Węg. B. K.) Dzienniki donoszą, że Rada narodowa wydała odezwę do robotników, mieszczan i żołnierzy, w której donosi:
Zwycięska rewolucya w 12 godzinach obaliła reakcyjny rząd. Karolyi został przezydentem ministrów. Teraz jest obowiązkiem każdego utrzymać porządek i przestrzegać bezpieczeństwa osób i własności, abyśmy nie uronili owoców naszego zwycięstwa.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-11-1918

100lattemu.pl

--