WOJNA STARCÓW.

Interesujące zestawienie wieku wybitnych postaci obecnej światowej wojny podaje „Germania". Wybitne znaczenie posiadający w wojnie obecnej ludzie, w przeciwstawieniu do wielkich przywódców napoleońskieh wojen, są podeszłego wieku.
Hindenburg ma przykład lat 70. kanclerz Rzeszy niemieckiej hr. Hertling 76 lat, zapalczywy Clemenceau 77, francuski wódz naczelny Foch 69, prezydent Wilson i gen. Petain mają 62 lata, admirał Sims 60.
Młodszymi od 59-letniego cesarza Niemiec są: amerykański generał 58-letni Pershing, angielski naczelny wódz na froncie zachodnim sir Douglas Haig, liczący 57 lat, włoski głównodowodzący generał Diaz 57, angielski premier Lloyd George 55 i generał Ludendorf 53 lat.
Młodym naprawdę jest tylko jeden, a tym jest — cesarz Austryi.

WYMORDOWANIE BURŻUJÓW.

Z Sewastopola donoszą do „Kijowskiej Myśli”, że rada miejska przystąpiła do wydobycia z morza trupów ofiar bolszewickich w grudniu i lutym. Wydobyto ogółem 572 trupy. Okazuje się, że przyjście Niemców wybawiło Sewastopol od nowej rzezi. Znaleziono spisy, z których okazuje się, że projektowane było wymordowanie jeszcze 1200 burżujów.
Lista obejmuje całe rodziny z maleńkiemi nawet dziećmi.

ŚMIERĆ MUCHOM!

Kwestya much posiada w okresie szerzenia się chorób zakaźnych doniosłe znaczenie, gdyż pośrednictwo much w roznoszeniu bakteryj chorobotwórczych jest znane oddawna. Ponieważ środki „muchobójcze" odnoszą skutek nikły — przeto jeden z naszych czytelników proponuje zborową na nich krucyatę.
Projektodawca obliczył że o ile jedna osoba podejmie się zabójstwa 25 much, na co potrzeba poświęcić około 5 minut czasu, padnie w Krakowie w przeciągu kilku minut 3 miliony 750 tysięcy (przy 150.000 mieszkańców od 13 do 50 lat).

A zatem— zachęcamy wszystkich do tej sprawiedliwej wojny w obronie własnego zdrowia, przypominając, że „muchobójstwo” uzyskało pełną sankcyę w epopei narodowej „Panu Tadeuszu”.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-08-1918

100lattemu.pl

--