NIEOBLICZALNE NASTĘPSTWA WKROCZENIA JAPONII.

(Telegram „Ilustr. Kuryera Codziennego).
Berlin, 31 lipca.
Dzienniki berlińskie donoszą z Rotterdamu za „Nieuve Courant”:

Wkroczenie wojsk japońskich na Syberyę i decyzya powzięta przez rząd japoński poparcia Czecho-Słowaków na skutek propozyyi amerykańskiej i zawartego w tej kwestyi układu, będą miały nieobliczalne następstwa.

Z tą chwilą wojna światowa wkracza w zupełnie nową fazę.
Liczne dywizye japońskie zjawiły się również na wybrzeżach Sachalinu, który ma być cały oddany pod zarząd japoński.

ŻYDOWSKI UNIWERSYTET W JEROZOLIMIE.

Z Zurichu donoszą, że żydowski uniwersytet w Jerozolimie otwarty został uroczyście w obecności angielskiego generała Allenby, o.raz francuskiego konsula. Gratulacyjne pisma nadesłali Balfour i Pichon. Wszystkie mowy przetłmaczone zosłały na język hebrajski.

ILJA REPIN,

najwybitniejszy malarz Rosyi współczesnej — umarł śmiercią głodową w Zukkala, na granicy finlandzkiej!

Malował obrazy historyczne z dziejów kozaczyzny, ponure i tragiczne sceny rosyjskie oraz znakomite portrety najwybitniejszych w Rosyi osobistości. Umarł w 74 roku życia — tragizm tej śmierci kładzie się ponurą plama, na ogólnem tle dzisiejszego rozkładni Rosyi.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-08-1918

PROTEST IRLANDCZYKÓW.

Po raz pierwszy po dłuższym czasie zjawiło się 23. lipca w parlamencie angielskim 50 posłów irlandzkich, w których imieniu ich przywódca, Dillon, wniósł natychmiast rezolucyę, domagającą się zastosowania wobec lrlandyi zasad Wilsonowych o samostanowieniu narodów.
— Do Wilsona wystosowali Irlandczycy osobny adres tej samej treści.

Dziennik Śląski, 01-08-1918

100lattemu.pl

--