BUTY Z GROBÓW.

Z Sokala donoszą:
Pracujący we dworach jeńcy rosyjscy dopuszczali się od dłuższego czasu czynów, świadczących o ich ciemnocie moralnej, w którą wciągnąć potrafili wielu włościan naszego powiatu. Pełno tu wszędzie cmentarzy wojskowych i w pojedynkę rzuconych grobów poległych w czasie walk w pierwszych dramach wojny i następnie podczas odwrotu w roku 1915 żołnierzy chowano oczywista w odzieży i obuwiu.
Fakt ten nasunął jeńcom rosyjskim myśl rozkopywania grobów i zabierania z nich niezniszczonego jeszcze obuwia, które następnie w cenie do 50 koron sprzedawali chłopom. Na obuwie, choć cuchnące w straszliwy sposób, był doskonały popyt i jeńcy uprawiali zbeszczeszczenie grobów poległych na wielką skalę. Sprawa jednak wykryła się. Zdradził ją trupi fetor jednej z chat.
Jeńcy postawieni zostaną przed sąd wojenny.

ZBIERACZ AUTOGRAFÓW.

Pewien rolnik z pod Międzyrzecza powziął zamiar zbierania własnoręcznych podpisów dawnych osobistości współczesnych. Redakcya czasopisma berlińskiego: „Der Sammler", którą zapytał, w jaki sposób dojść można do takiego zbioru, odpowiedziała mu co następuje: „Zebrać autografy znakomitych ludzi jest dzisiaj bardzo łatwo. Zaofiaruj Pan tylko uwielbianym przez siebie osobom masło po 2,50 marki za funt, a z pewnością otrzyma Pan odpowiedź".

GMINA KRAKOWSKA KUPUJE KAMIENIOŁOMY.

Jak się dowiadujemy, gmina krakowska przyczyniła kroki celem zakupna kamieniołomów w Miękini do spółki z gminami lwowską i tarnowską za cenę 6 i pół miliona koron. Sprawa ta będzie omawianą na najbliższem posiedzeniu Rady miejskiej.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-07-1918

100lattemu.pl

--