TECHNIKA NIEMIECKIEGO ATAKU.

Korespondent „Corriere dela Sera", Luigi Barzini przedstawia w swych sprawozdaniach z frontu zachodniego metodę, jakiej użyli Niemcy przy ataku na Soissons. Szło o to, aby zaskoczyć niespodziewanie Francuzów i Anglików. Udało się to dzięki temu, że Niemcy nie potrzebowali czynić obecnie żadnych przygotowań dłuższych w odcinku obecnych walk. Jeszcze w lutym r.b. podzieliła komenda niemiecka cały front francuski od Belgii do Alzacji, na pięć olbrzymich odcinków, które zostały równomiernie przygotowane i wyposażone w środki ataku.

W ten sposób nie było wiadomo, na którym odcinku uderzą, gdyż na wszystkich odbywały się jednakowe przygotowania. Składy amunicji i prowiantu, stanowiska artylerji, kolumny pontonowe, zakłady gazowe i t. d. wszystko było przygotowane na całym froncie jednakowo, rezerwy zaś rozdzielono tak, że można je było doprowadzić szybko do każdego odcinka. Ostatnie przesunięcie rezerw na front odbyło się w nocy i wczesnym rankiem pod osłoną chmur, dymu i gazów, które uniemożliwiły obserwację.

POCHÓD NIEMIECKI NA COMPIEGNE.

Berlin, 13.6 (tel. wł.) Donoszą pod datą 11.6. Po zwycięstwie pod Noyen Niemcy koncentrycznym marszem idą na Compiegne, otaczając je półkołem, zbliżeni są doń o 7 kilometrów. Francuzi czynią wszelkie możliwe wysiłki, by tu Niemców powstrzymać. Walki mają charakter bardzo krwawy i gwałtowny.

SKUTKI OSTRZELIWANIA PARYŻA.

KOLONJA, 13.6. (Tel. wł.). Według doniesień „Koelnische Ztg.", pociski dział dalekonośnych, ostrzeliwujących Paryż, wyrządziły również trochę szkód strategicznego znaczenia. Tak więc między innemi pociski trafiły w dworzec wschodni i dworzec St. Lazare, jak również w pałac Sprawiedliwości i w plac Zgody.

NIEPORZĄDKI I ROZRUCHY W TAMBOWIE.

Pisma rosyjskie donoszą z Tambowa o wielkich rozruchach i rozbojach w całem mieście. Ogółem w czasie rozruchów rozgrabiono 42 magazyny, powodując straty na sumę miljona rubli. Władze miejscowe przedsięwzięty kroki, w celu odnalezienia skradzionych towarów i ukarania grabieżców. Aresztowano przeszło 100 uczestników grabieży. Podobne rozruchy miały miejsce już i we wrześniu ubiegłego roku.

Ziemia Lubelska, 13-06-1918

100lattemu.pl

--