KRÓL. HUTA. (NAUCZYCIEL ZBRODNIARZ).

Sąd bytomski skazał w zeszłym roku nauczyciela Jerzego Kugele'go na dwa lata więzienia za zbrodnie przeciwko moralności, jakich dopuszczał się na szkolnych dziewczynkach. Dziewczynki zachowywały się przez pewien czas biernie lecz w końcu powiadomiły o uczynkach sprośnego nauczyciela księdza kapelana, który polecił nauczyciela podać do ukarania. Na sądzie wyparł się grzesznik wszelkiej winy i twierdził, że dzieci zorganizowały przeciwko niemu spisek, aby go zniszczyć. Sąd jednak przekonał się o zbrodniach nauczyciela i skazał wychowawcę na powyższą karę. Przeciwko wyrokowi założył Kugele rewizyę do sądu rzeszy, który ją jednak odrzucił w dniu 31 maja rb. jako nieuzasadnioną.

Dziennik Śląski, 08-06-1918

WIELKIE OSZUSTWO PAPIEROSOWE.

Władze niemieckie we Lwowie prowadzą obecnie bardzo ciekawe śledztwo w sprawie wielkiego oszustwa, popełnionego na tle dostawy papierosów dla wojska. W sprawę tę wmieszanych jest kilkunastu wojskowych niemieckich oraz właściciel restauracji jarskiej przy ul. Trzeciego Maja Mojżesz Turteltaub. Spółka, używając fałszywych kart poboru, zdołała w krótkim czasie podjąć na szkodę skarbu niemieckiego przeszło miljon papierosów, które następnie sprzedano w handlu łańcuchowym po bardzo wysokich cenach. W sprawie tej śledztwo oprócz niemieckich władz wojskowych, prowadzi tez komenda miasta.

HODOWLA KAWY NA WĘGRZECH.

W „Pestji Hirlap” czytamy, iż próby podjęte na Węgrzech w roku ubiegłym z hodowlą kawy, mogą się wykazać jak najlepszymi wynikami. Kawa wyhodowana w kraju odznacza się wyższą jakością od kawy dowożonej przed wojną do kraju z Ameryki i wysp Jawa lub Sumatra.

Ziemia Lubelska, 08-06-1918

100lattemu.pl

--