PIERWSZY DZIEŃ NOWEJ OFENZYWY NIEMIECKIEJ.

BERLIN 30.5 (tel. wł.) Komunikat niemiecki pod datą 28.5 donosi z frontu zachodniego.
Na Kemmel i nad Lis, na polach walki po obu stronach Sommy i nad Avre wczoraj rano wzmogła się walka artylerji.
Między Voormzeele i Loker uderzyliśmy na Iinje francuskie i wzięliśmy 300 jeńców.

Atak niemieckiego następcy tronu na południe od Laon doprowadził do zupełnego zwycięstwa. Stojące tam francuskie i angielskie dywizje zostały całkowicie pobite.

Armja generała v. Bochn zdobyła Chemnis des Dames. Rozlegle pasmo górskie, na którem wiosną 1917 r. rozbiła się wielka francuska próba przełomu, a które jesienią opuściliśmy ze względów strategicznych jest znowu w naszych rękach.

Po wielkiem przygotowaniu artyleryjskiem nasza niezrównana piechota wywalczyła o świcie między Bauxaillon i Craonne przejście przez Aisne do linji angielskich. Najzupełniej zaskoczona załoga pierwszych nieprzyjacielskich linji stawiała nam tylko niewielki opór. Już wcześnie rano zostały zdobyte: Pinon, Chavignon, Forst, Malmaison, Courteso, Cerny. Wintenberg, Craonuc, Villeberg i umocnione stanowiska pod i na północ od Berry au Bac. Około południa wśród walk między Bailly i Berry au Bac osiągnięta została Aisne. Bailly zostało zdobyte. Pole minowe z walk zeszłej wiosny i jesieni zostało opanowane w niepowstrzymanym parciu atakowym. Popołudniu atak posunął się dalej. Między Bauxaillon i Bailly stoimy na wyżynach pod Neuville, Lauffaux i ta północ od Conde. Między Baille i Berry au Bac przekroczyliśmy Aisne i przenieśliśmy walkę na teren nietknięty od r. 1914. Nieprzyjaciel został ponownie odrzucony z umocnionych wyżyn leśnych na południowym brzegu rzeki. Między Bailly i Bdaurix osiągnęliśmy wyżyny daleko na północ od Vesle.

Armija generała Belowa (Fritz) wyparła nieprzyjaciela z silnych stanowisk między Satigneul i Brimont za Aisne—Marne—Kanal i zdobyła na zachodnim brzegu kanału miejscowości Cormicy, Cauroy i Loivre.
Dotychczas zameldowano 15,000 jeńców.

Między Mozą i Mozolą i na froncie lotaryngskim wzmogła się działalność bojowa. Uderzenia na nieprzyjacielskie linje przyniosły z górą 150 jeńców francuskich i amerykańskich pułków.

Ziemia Lubelska, 30-05-1918


KROSTY I WYRZUTY NA TWARZY POWSTAJĄCE WSKUTEK UŻYWANIA MYDŁA SZTUCZNEGO.

Są pewne mydła i proszki do mycia, powodujące tworzenie się krost i wyrzutków, które trudno wyleczyć. Zaleca się przeto jak największą ostrożność przy nabywaniu podobnych trujących surogatów. Lepiej użyć piasku czystego lub sproszkowanego tynku wapiennego, aniżeli narażać się na dotkliwą chorobę skórną.

Dziennik Kujawski, 30-05-1918

100lattemu.pl
Ostatnio edytowany: 2018-05-31 04:05:30

--