FORTEPIANY NA WOJNIE.

„Bund" berneński doniósł, iż rzad Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zamówił w Szwajcarji dla wojska swojego, znajdującego się wę Francji, zapasy czekolady i — 700 fortepianów. (P. P.)

Kurjer Warszawski, 16-05-1918

KAUKAZ WSCHODNI OGŁASZA SWĄ NIEZALEŻNOŚĆ.

Konstantynopol, 12. V. (WTB.) Ag. Milli donosi:
Wschodni Kaukaz ogłosił swą niezależność. Delegaci jego w Konstantynopolu zakomunikowali postanowienie to rządowi tureckiemu oraz państwom sprzymierzonym i neutralnym.

Kurjer Poznański, 16-05-1918

KRÓL. HUTA. (UCIECZKA WIĘŹNIA).

Więzień Berlich, którego dom karny w Raciborzu wysłał razem z innymi więźniami do pracy w Król. Hucie, zbiegł od pracy i powrócił do swych znajomych w Raciborzu. Policya raciborska przytrzymała go w mieszkaniu wdowy Kałużkowej, u której stale przebywał i którą zaopatrywał w żywność. Policya skonfiskowała u Kalużkowej kilka kur i znaczny zapas bielizny, pochodzącej z kradzieży. Kałużkową zabrano do więzienia.

RACIBÓRZ. SĄD PRZYSIĘGŁYCH

skazał woźnicę Muchę z Krostoszowic na 15 lat a inwalidę wojennego Kłoska z Wilchwy na 12 lat domu karnego za zgwałcenie pewnej wdowy po żołnierzu. Sąd wojenny skazał krótko przedtem tych samych zbrodniarzy za rabunek na 5 względnie 10 lat domu karnego.

CAROWA-WDOWA W RĘKACH NIEMIECKICH.

Rosyjska carowa - wdowa, wielcy książęta Mikołaj Mikołajewicz, Piotr Mikołajewicz i Aleksander Michałowicz dostali się przy zajęciu Jałty na Krymie w ręce wojsk niemieckich. Dotychczas byli odcięci od świata i strzeżeni przez 25 marynarzy.

Dziennik Śląski, 16-05-1918

100lattemu.pl

--