WRAŻENIE AMERYKAŃSKIEGO MINISTRA WOJNY

Przebywający w Paryżu amerykański minister wojny Baker, świadek naoczny bombardowania miast przez niemieckich lotników, oświadczył do korespondenta agencyi „Associated-Press” co następuje:
„Jest to moje pierwsze zetknięcie z działalnością wojenną i dostrzeżenie metod, jakiemi nieprzyjaciel posługuje się w prowadzeniu walki przeciwko dzieciom i kobietom tak samo jak przeciwko armii zbrojnej. Jeżeli celem jego jest wyrządzenie szkód własnościom, wyniki wysiłków jego są bardzo nikłe.
Jeżeli celem jego jest osłabienie moralnego poczucia to odpowiedzią na to jest wspaniałe zachowanie ludności paryskiej. Poza tem atakowanie latawcami bezbronnych i nieufortyfikowanych miast tak samo jak atakowanie praw amerykańskich za pomocą nurkowców, stanowi jedną z przyczyn, dla której Stany Zjednoczone wypowiedziały Niemcom wojnę. Wysyłamy żołnierzy naszych do Europy, aby walczyli tak długo, aż dopóki świat nie zostanie zwolniony od takich okropności i gwałtów.

PRZECIW BOLSZEWIKOM

»Prawda« donosi: W bardzo wielu miastach rosyjskich wojska mieszczańskie i socyalno-rewolucyjne powołały do życia nową organizacye nazywa się „stronnictwem porządku”. Stronnictwo to chce podjąć wojnę przeciw bolszewikom.

MARYNARZE PRZECIW CZERWONEJ GWARDYI

Sam organ Lenina. »Prawda« piotrogrodzka, przyznaje, iż marynarze wystąpili masowo przeciw czerwonym gwardyom rosyjskim. Wobec tego zapanowało w Piotrogrodzie pewne zaniepokojenie, bo marynarze aż dotąd byli nader ważnym czynnikiem rewolucyjnym w Rosyi i jej północnej części.

Dziennik Śląski 27-03-1918

LÓD

W zimie bieżącej Wisła krótki czas tylko była zamarznięta, wskutek czego warstwa lodu była cienka i za mało było czasu na rąbanie lodu. Również nie zdążono wyrąbać lodu w stawach i jeziorach, przeto jest go na ogół niewiele.
Jednakże i popyt na lód letnią porą będzie znacznie mniejszy. Dotychczas zużytkowywano najwięcej lodu do przechowywania mięsa, którego zapasów obecnie rzeźnicy nie mają. Drugim najpoważniejszym konsumentem były browary, które teraz także produkują bardzo mało piwa.

Kurjer Warszawski, 27-03-1918

100lattemu.pl

--