KONTRYBUCYA WARSZAWSKA

Władze niemieckie odmawiają zniesienia kontrybucyi nałożonej na Warszawę. Donoszą, że magistrat ze swej strony stanowczo odmówił jej zapłacenia. (Jak wiadomo, rząd okupacyjny chciał, aby ze strony władz polskich Rady regenc. — lub magistratu — wyszła prośba o zniesienie kary. Władze te jednak ze względów zasadniczych nie chciały wnieść takiej prośby).

NIE DANO DZWONU

Z Łodzi donoszą, iż ludność nie pozwoliła zarekwirować dzwonu z kościoła św. Stanisława Kostki. Jest to dzwon wielkiej wartości i nosi nazwę „Łódzki Zygmunt". Grupy ludzi pilnowały go w dzień i w nocy. W sprawie tej J. E. ksiądz arcybiskup warszawski zwrócił się do władz niemieckich w sprawie pozostawienia dzwonu.

KONFISKATA PRYWATNYCH UBRAŃ

Pogłosce, jakoby miano konfiskować prywatne ubrania męskie, zaprzeczają dzienniki berlińskie, które twierdzą, że na razie na to się nie zanosi. Natomiast ma nastąpić zorganizowane zbieranie w całem państwie znoszonych ubrań męskich.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1918

100lattemu.pl

--