RACIBÓRZ. (PROCES O DWUŻEŃSTWO).

Izba kania rozpatrywała sprawę przeciwko inżynierowi Wurdelmannowi z Berlina. Wurdelmann ożenił się chociaż jego żona żyła, z drugą kobietą i potrzebne do ślubu dokumenty sfałszował. Oskarżony ożenił się w Raciborzu w styczniu 1916 z 27 letnią Minna Schmidt, pochodzącą z gór Olbrzymich z Piotrowic, pomimo, że jego pierwsze małżeństwo, zawarte w grudniu 1906 w Meiningen z córką cukiernika Klara Mann, nie było sądownie rozwiązane. Na urzędzie stanu cywilnego w Raciborzu, przedłożył dokument śmierci swej pierwszej żony. Dokument taki otrzymał od swego brata z Zabrza. któremu zmarła żona pod Hamburgiem.

Imiona zmarłej bratowej pozmieniał i wpisał imię swej żyjącej żony i w ten sposób mógł zawrzeć małżeństwo ze Schmidtówna. Na rozprawie sądowej tlómaczył się oskarżony, że pożycie z jego pierwszą żoną było niemożliwe, gdyż żona chciała się bawić, bywać na balach i wydawać wielkie sumy pieniędzy, podczas gdy on nie zdążył tyle zapracować, ażeby jej zachciankom dogodzić. Nadto pierwsza żona nie troszczyła się o niego i zaniedbywała jego bieliznę. Żonę swą pozostawił w Hamburgu. Zycie w karczmie wnet mu obmierzło i dlatego postanowił się ożenić po raz drugi.
Sąd skazał go na dwa lata więzienia.

TURZE POW. RACIBORSKI. (Z CYGAREM W KOŚCIELE).

Prasę niemiecką obiegła wiadomość, że pewnych dwóch braci tutejszych, z których jeden przybył z frontu na urlop, weszło do kościoła z zapalonem cygarem i bracia zaniechali dopiero wtedy dalszego palenia, gdy ich ksiądz proboszcz skarcił.
Sprawa miała się trochę inaczej. Żaden z braci nie wszedł do kościoła z zapalonem cygarem, gdyż cygara swe pogasili przed kościołem i ks. proboszcz niesłusznie udzielił braciom nagany. Ojciec obu braci wniósł skargę przeciwko ks. proboszczowi, który w procesie obrażające słowa cofnął i koszta zapłacił.

ZŁOTE GODY KRÓLEWSKIEJ PARY.

Król bawarski obchodził w tych dniach z swą małżonką uroczystość złotego wesela. Uroczystość odbyła się ze względu na toczącą się wojnę w skromnych rozmiarach. Cesarz Wilhelm złożył osobiście swe życzenia.

Dziennik Śląski, 23-02-1918

100lattemu.pl

--