W WOJSKU POLSKIEM WALCZĄ TAKŻE AMERYKANIE.

Berlin, 9 lutego.
Sztokholmska „Telegrafen Union" donosi, że w październiku ub. r. przybyła do Rosyj misya, złożona z 1000 Amerykanów, którzy wcieleni zostali do oddziałów armii rosyjskiej dla propagandy wojennej.
Wobec zmiany położenia politycznego w Rosyi ta amerykańska misya weszła w całości w skład wojska polskiego i popiera ja zarówno czynnie jak i swymi znacznymi środkami pieniężnymi.

Ignacy Paderewski — sekretarzem pułk. House.
W chwili obecnej objął także szczególnie ważne zadania mistrz Ignacy Paderewski, mianowany teraz sekretarzem pułkownika House, powiernika prezydenta Wilsona.
Ignacy Paderewski osiadł obecnie na stałe w Waszyngtonie i jest obecnie kierownikiem amerykańskiego biura dla spraw polskich.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-02-1918

ZABÓJSTWO.

Jan Gawroński, robotnik kolejowy, przed kilku miesiącami zapoznał się z 18-letnią Zofją Izbicką, trudniącą się wraz z matką, Marjanną Dąbrowską („rezerwistka”) i 5-letnim bratem Wacławem uliczną sprzedażą pieczywa i wkrótce oświadczył się o jej rękę, ale spotkał się z odmową.
Od tej pory Gawroński nawiedzał mieszkanie Dąbrowskiej przy ul. Radzymińskiej nr 63 coraz rzadziej, nie przestając jednak czynić dalszych zabiegów o względy Izbickiej. Stwierdziwszy ostatecznie, że jest niemile widziany, Gawroński postanowił zemścić się i zamiar swój wykonał.

Po wyjściu z Izbicką i jej koleżanką, Felicją Nowakowską, na spacer, gdy znaleźli się na rogu ul. Radzymińskiej i Łomżyńskiej, Gawroński znienacka ugodził Izbicką nożem i w lewą skroń i ramię. Dziewczyna z krzykiem pobiegła w stronę domu, wołając ratunku, i na schodach do swego mieszkania padła martwa.

Zbrodniarz zbiegł.

Kurjer Warszawski, 12-02-1918

Polecane:
https://100lattemu.pl/relaks/publicystyka/30805-emancypacya-kobieca-w-xvii-wieku

100lattemu.pl

--