Joe Monster
Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI

Forum > Hyde Park V > [1918] Bolszewicy chcą zjednoczonej Polski, spalona gazeta
bulcyk22
bulcyk22 Wiekowy Bojownik od 29 czerwca 2015 | Katowice
2018-01-14 03:50:27 Zgłoś

ZJEDNOCZONA POLSKA PROGRAMEM BOLSZEWIKÓW

Jaki jest program bolszewików odnośnie do Polski, dowiadujemy się z obszernego artykułu zamieszczonego w głównym ich organie „Izwiestja".
„Obrona jedności Polski w czasie rokowań pokojowych — piszą „Izwiestja“ — stanowi zadanie nietylko rosyjskiej demokracyi rewolucyjnej, lecz w większym jeszcze stopniu proletaryatu niemiecklego i aastryackiego, gdyż Galicya i zabór pruski są w rękach wewnętrznych wrogów proletaryatu tych państw — imperyalistów niemieckich i austryackich.

Sprawa przyłączenia Galicyi do Królestwa Polskiego już dawno znajduje się na porządku dziennym w Austryi i w Niemczech, a plan zjednoczenia Polski z Austryą na zasadach federacyi stanowi wybieg imperyalistów mocarstw centralnych, ich uchylenia się od demokratycznego rozwiązania.

Jeżeli nawet imperyalistom uda się dojść do porozumienia z polską Radą regencyjną, to jednak sprawy to nie rozstrzyga na ich korzyść. Wychodząc z punktu widzenia prawa do stanowienia o sobie, wypadnie nam żądać ujawnienia woli w tej sprawie szerokich mas ludności.

Trudniejsze jest zadanie przyłączenie do Królestwa Polskiego Polski pruskiej. W tym względzie znaczenie decydujące mieć będzie stanowisko proletaryatu niemieckiego.
Rewolucyjna demokracya rosyjska żąda niepodległości, zjednoczenia i demokracyi całej Polski. Proletaryatowi mocarstw centralnych przypadnie w udziale w sposób jak najbardziej stanowi czy poprzeć ją w tym względzie.
Dyktują mu to kategorycznie:
1) interesy jego walki z imperyalizmem i
2) jego obowiązek rewolucyjny wobec międzynarodówki, rewolucyi rosyjskiej "proletaryatu polskiego".

Zdaje się nam, że jak tylokrotnie, tak i w tym wypadku, bolszewicy rosyjscy dają powód zupełnej nieświadomości co do właściwych poglądów i dążeń socyalizmu niemieckiego w Rzeszy jak i w Austryi.

Główny organ socjalistów austryackich „Arbeiter Ztg." wystąpił z gwałtownym protestem przeciwko odłączeniu Galicyi od Austryi, a niemiecki „Vorwaerts“, godząc się zresztą na pełne narodowe równouprawnienie Polaków pod zaborem pruskim nazywa pomysły zjednoczenia Wielkopolski z Królestwem Kongresowem nieziszczalnemi mrzonkami.
Z tej także strony Polacy nie będą mogli liczyć na poparcie naszych narodowych postulatów...

„KURYER CODZIENNY" NA STOSIE

Nasz korespondent warszawski donosi:
Jedno z tutejszych biur dzienników zamówiło prenumeratę na 500 egzemplarzy krakowskiego „Ilustrowanego Kuryera Codziennego". Zaraz pierwsza przesyłka dostała się w ręce niemieckie.
Niemcy postąpili z nią nadzwyczaj srogo, spalili ją bowiem na dworcu wiedeńskim zaraz po przybyciu pociągu. Kilka egzemplarzy, które zdołano uratować z pogromu, sprzedawali następnie kolporterzy w okolicy dworca w cenie po 50 fenigów do 1 marki za egzemplarz.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1918


"Naród nasz w nowych warunkach odzyska szybko swe właściwości plemienne, któremi w niedługiem czasie zaimponuje Europie.
Polacy zresztą najlepiej znają wartość naszej rasy, zawdzięczając nam swych geniuszy i bohaterów, (Mickiewicz, Kościuszko, Kraszewski, Traugut, Piłsudski). (...)

https://100lattemu.pl/polityka-i-gospodarka/polityka/30413-czego-chca-litwini

100lattemu.pl

--
gen_Italia
gen_Italia Amator trójkątów od 10 stycznia 2005 |
2018-01-14 07:16:39 Zgłoś
Bolszewicy oczywiście chcieli zjednoczonej Polski, tylko potem się okazało, że miała być zjednoczona ze Związkiem Radzieckim

--
Forum > Hyde Park V > [1918] Bolszewicy chcą zjednoczonej Polski, spalona gazeta
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj