JUŻ 300 MAJĄTKÓW POLSKICH ZRABOWANYCH.

O stosunkach, jakie panują na Rusi świadczy autentyczna wiadomość pism nadeszła z Kijowa. Stwierdza ona, że do tej pory już 300 polskich dworów zostało splądrowanych i po części zniszczonych, głównie przez żołdactwo, włóczące się bandami za frontem.

TRAGICZNY ZGON.

Z Mińska donoszą, że rabująca dzicz ukraińska zniszczyła dwór Łomżyn Tomaszewskiego. Tomaszewski na widok gwałtów rozszalałego tłumu zmarł na anewryzm serca.

TAJEMNICZE ZWŁOKI TURYSTY W JAWORZYNIE.

W wysokich Tatrach na pograniczu gminy Jaworzyna znaleziono resztki zwłok mężczyzny, liczącego około 40 lat. Zwłoki leżały tam około 8-10 lat. C. k. inspektor stacyi klimatycznej w Zakopanem który nadesłał nam wczoraj uwiadomienie o tem, przypomina przy sposobności, te wedle zapisków tamt. zaginęli w górach bez wieści pochodzący z Krakowa studenci w r. 1916. Jakób Zipser i Juliusz Vogel, lat 19, a w r. 1906 Skwarczyński, lat 17.


ZAMARZNIĘTE DRZEWO.

Pod Włocławkiem zamarzło 100 tratew z drzewem do Prus, wartości 4 miliony marek. Trzeba będzie wyrąbywać je z lodu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1918

100lattemu.pl

--