URZĘDOWE OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU BRONI Z ROSYĄ

KOMUNIKAT AUSTRYACKI:
Wiedeń . (BK). Urzędownie ogłaszają d. 3 b. m.:
W ostatnich dniach na wielu odcinkach rosyjskiego frontu w drodze układów od dywizyi do dywizyi i od korpusu do korpusu przeprowadzano zawieszenie broni. W obszarze Prypeci zawarła rosyjska armia ze stojącą naprzeciw komendą sprzymierzonych formalny rozejm. Rosyjska delegacya przekroczyła wczoraj nasze linie, aby z pełnomocnikami sprzymierzonych wojsk zapoczątkować zawieszenie broni na całym rosyjskim froncie.
Na włoskim terenie wojny i w Albanii nic nowego.
Szef sztabu generalnego.

KOMUNIKAT NIEMIECKI.
Berlin. (Biuro Wolffa). Wielka kwatera ogłasza 3 b.m.:
WSCHODNI TEREN WOJNY.
Na licznych odcinkach frontu rosyjskiego zawarto między poszczególnymi dywizyami miejscowy pokój. Z jedną rosyjską armią w obszarze od Prypeci a ku południowi od Lipy oraz z kilku rosyjskiemi generalnymi komendami zawarto zawieszanie broni. Dalsze rokowania są w toku. Rosyjska delegacya przybyła do obszaru rozkazów generała marszałka polnego ks. Leopolda bawarskiego dla doprowadzenia do ogłoszenia zawieszenia broni.
Pierwszy generalny kwatermistrz Ludendorff

WARUNKI ZAWIESZENIA BRONI

Berlin. (B. Wolffa). 1 grudnia zawarto rozejm z jedną rosyjską armią dla frontu od południowego brzegu Prypeci na południe aż do punktu na południe od Lipy. 2 grudnia o godz. 10 wieczór w obszarze tym wstrzymano wszelkie kroki nieprzyjacielskie. Umówiono się co do komunikacyi między obu armiamii, co do przesuwania wojsk, co do prac pozycyjnych i czynności lotników. Do wypowiedzenia rozejmu ustanowiono termin przynajmniej 48 godzin, przed którego upływem nie można podejmować kroków nieprzyjacielskich.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 5-12-1917

100lattemu.pl

--