BERLIN. (CZŁOWIEK BAZ RĄK).

Niezwykłe i specyalne »przedstawienie« odbyto się wobec kilku urzędników berlińskiego sądu przemysłowego wywołując ogólny podziw.
— Dochodziła godzina 10 rano, gdy do jednej z kancelaryi otworzyły się drzwi cicho i tajemniczo; stanął w nich młody, pozbawiony zupełnie obu rąk człowiek, który z uprzejmem pozdrowieniem podszedł bliżej do stołu. Przedtem jeszcze. zanim sobie nogą drzwi otworzył, w ten sam sposób zdjął sobie z głowy czapkę i schował ją sobie do kieszeni. Jak się okazało, petent przybył do sądu, by wnieść skargę na dyrekcyę cyrku Buscha.

Gardoni — tak się bowiem nazywa - urodził się w Niemczech i tam ukończył kilka klas gimnazyalnych, poczem poświęcił się karyerze artysty cyrkowego, pozbawiony bowiem od pierwszej chwili życia obu rąk, skutkiem wprawy nabrał dziwnej biegłości w posługiwaniu się w zastępstwie rąk — nogami. Produkcye jego wywoływały wszędzie podziw i w ten sposób zarabiał na swe utrzymanie jako »artysta nożny«. — Po ukończeniu protokółu urzędnik sądowy, czyniąc zadość przepisowi, prosił petenta o podpis. Jakież było jego zdumienie, gdy na zaproszenie naczelnika Gardoni najspokojniej w świecie, usiadł na uboczu, zdjął pospiesznie but z prawej nogi, a następnie podszedł do stołu, obnażoną nogą chwycił pióro, zamaczał je w kałamarzu i umieścił swe pismo na dokumencie. Pismo było zupełnie czytelne i wprawne.

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!, 06-04-1916


ŚRODA. (PRZESTROGA PRZED OSZUSTEM).

Niedawno temu przybył do pewnej gospodyni w Koszutach jakiś żołnierz w mundurze podoficera, udekorowany żelaznym krzyżem drugiej klasy i austryjackim medalem za waleczność. Opowiadał on gospodyni, że przybył z polecenia komendy w Środzie i zażadał od niej 30 marek na podróż dla jej męża, który ma dostać urlop na wniesiony przez nią wniosek. Gospodyni też bez wszystkiego wręczyła żądane 30 mk.. a oszust zniknął z pieniędzmi bez śladu. Próbował on tego samego manewru także w Pętkowie, gdzie udało mu się także oszukać pewną gospodynie.
A więc baczność!

Kurjer Poznański, 06-04-1916


https://100lattemu.pl/

--