Joe Monster
Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI

Forum > Hyde Park V > Ci co wieszali psy na Owsiaku co teraz powiedzą, hę??
leeeroy
leeeroy Superbojownik od 6 maja 2008 | Wrocław
2015-02-26 18:23:20 Zgłoś
https://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/bloger-oskarzony-przez-owsiaka-w-apelacji-skazany-na-grzywne/z6gx6

Ja bym go srogo ukarał, no ale może te 5 tys zaboli na przyszłość.

--
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
sadj Superbojownik od 12 sierpnia 2005 | tam gdzie i Zygmunt
2015-02-26 18:26:20 Zgłoś
-A teraz niech oskarżony powie, że Icek nie jest złodziej!
-Icek nie jest złodziej?!

--
Ragazza non dire a mia madre che io moriro questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornero a primavera.
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
gadH Ekskluzywny Superbojownik od 17 listopada 2003 | STOLICA
2015-02-26 18:28:54 Zgłoś
Za stalina tez sady skazywaly jesli to ma byc wyznacznik ale co wy tam smyki kojarzycie faktow historycznych

--
Dziobas
Dziobas Odrażający Drab od 11 lutego 2003 | Mieszkanie zagracone - duża ilość książek
2015-02-26 18:35:22 Zgłoś
Tzn. chodzi dokładnie o to, że publicznie nazwać kogoś brzydkim słowem jest brzydko. I słusznie. Powinni go jeszcze postawić do kąta na pół godziny, żeby zastanowił się nad swoim niewyparzonym ozorkiem.

Bo co do zarzutów merytorycznych to jak na razie są nadal oddalone.

Czyli psy można wieszać tylko kurtularnie. Np. nie "hiena cmentarna" tylko "czworonożny recykling białka". I wsio w pariadkie.

--
Modele i makiety
Herr Mannelig i inne utwory - znów online!
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
yolay Superbojowniczka od 10 listopada 2005 | Meise
2015-02-26 18:35:42 Zgłoś
Manipulacja, bo wyrok jest za znieważenie "hiena cmenatarna", natomiast całą resztę sąd uznał za prawdęhttps://niezalezna.pl/64576-prawomocny-wyrok-bloger-pisal-prawde-o-jerzym-owsiaku

--
Lasowy
Lasowy Tuchałowa w neoprenie od 2 czerwca 2009 | Osada
2015-02-26 18:41:57 Zgłoś
Tak to prawda, jak i cała sieć:

W uzasadnieniu podkreślono również, że „Piotr Wielgucki, składając wyjaśnienia, na uzasadnienie swoich twierdzeń, tez i ocen praktycznie zawsze przedstawiał dowody, przeważnie w formie wydruków z Internetu”.


--
Do piekła idzie się nie za to, co się zrobiło, ale za to, na co zabrakło odwagi, chociaż była okazja.
Dziobas
Dziobas Odrażający Drab od 11 lutego 2003 | Mieszkanie zagracone - duża ilość książek
2015-02-26 18:50:03 Zgłoś
:yolay
:leeeroy

Sąd podtrzymał uniewinnienie z dwóch zarzutów (tych merytorycznych). Sądzono Matkę Kurkę, a nie Owsiaka. Zatem sąd nie mógł się odnieść do winy czy niewinności Jerzego O., ale uznał, że może być coś na rzeczy. Wystarczająco, by uniewinnić blogera, który widocznie miał prawo tak sądzić, jak napisał.

Ale pisać powinien kulturalnie!

--
Modele i makiety
Herr Mannelig i inne utwory - znów online!
Gogosiek
Gogosiek Superbojowniczka od 27 sierpnia 2011
2015-02-26 18:50:41 Zgłoś
Właśnie kurczę nigdzie się nie można doczytać o co chodzi Jest podane tylko, że "wymienione wcześniej publikacje" Wielguckiego są prawdą, ale jakos nigdzie nie ma podane, KTÓRE publikacje zostały wcześniej wymienione

--
"Raz się żyje! Na szczęście..."
Empiror
Empiror Bojownik od 7 grudnia 2008
2015-02-26 18:51:35 Zgłoś
@yolay

"WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej: Sąd Okręgowy w Legnicy po rozpoznaniu sprawy Piotra W. z powodu apelacji wniesionych przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżycieli prywatnych od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 29 września 2014 roku orzeka: Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w ramach czynu opisanego w punkcie 2 części dyspozytywnej uznaje oskarżonego Piotra W. za winnego tego, że działając za pomocą środków masowego komunikowania znieważył Jerzego Owsiaka, nazywając go “hieną cmentarną” oraz “królem łgarzy i żebraków”, tj. za winnego popełnienia przestępstwa z art 216 paragraf 2 Kodeksu karnego; i za to na podstawie art 216 paragraf 2 Kodeksu karnego wymierza mu karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Wymierza oskarżonemu 500 zł opłaty za obie instancje. UZASADNIENIE: Dokonując oceny obu wniesionych w sprawie środków odwoławczych, Sąd Okręgowy uznał, że na uwzględnienie zasługuje część zarzutów i wniosków podniesionych w apelacji pełnomocnika oskarżycieli prywatnych, natomiast za bezzasadną sąd uznał apelację wniesioną przez oskarżonego. Zdaniem sądu odwoławczego, sąd pierwszej instancji trafnie przyjął, że wypowiedzi zawarte w artykułach oskarżonego nie są wypowiedziami o faktach, lecz stanowią jedynie dokonaną przez niego ocenę sposobu działalności Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz spółek Złoty Melon i Mrówka cała. Ocenę tą oskarżony odnosił do faktu, że pomiędzy Fundacją a spółkami Złoty Melon i Mrówka Cała miały miejsce transakcje o charakterze finansowym oraz do tego, że bilans Fundacji wskazywał na różnicę pomiędzy kwotą zgromadzoną w ramach poszczególnych Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a kwotą wydatkowaną w danym roku rozliczeniowym na szeroko rozumianą ochronę zdrowia. W wypowiedziach oskarżonego, co słusznie zauważył Sąd Rejonowy w Złotoryi, nie ma natomiast zarzutu dokonania przez Jerzego Owsiaka kradzieży lub przywłaszczenia mienia należącego do Fundacji. Taki zarzut w świetle zgromadzonego materiału dowodowego byłby zresztą całkowicie bezpodstawny. Sam oskarżony w swoich wyjaśnieniach wyraźnie zaznaczył, że nigdy nie miał zamiaru ani podstaw do uczynienia takiego zarzutu. Wracając do ocenianych przez oskarżonego faktów, a więc transakcji zawieranych pomiędzy Fundacją a spółkami Złoty Melon oraz Mrówka Cała oraz różnicy bilansowej pomiędzy kwotą zebraną a kwotą wydatkowaną należy podkreślić, że dla obiektywnego obserwatora życia publicznego są to zjawiska uzasadnione zarówno z ekonomicznego, jak i organizacyjnego puntu widzenia. Jest bowiem oczywiste, że tak duże przedsięwzięcie logistyczne jak organizacja kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych oraz korzystania ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych. W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała. W realiach niniejszej sprawy trzeba jednak pamiętać, że wolność debaty publicznej – zwłaszcza w sferze, która dotyczy dysponowania środkami pozyskanymi z publicznej zbiórki – nie wyklucza ocen przeciwnych, zawartych w tekstach opublikowanych przez oskarżonego. Zakup przez Fundację poszczególnych nieruchomości przeznaczonych na jej siedzibę, organizacja imprezy Przystanek Woodstock czy też zawarcie umów ze spółką Mrówka Cała to dla oskarżonego przejaw (tutaj cytat z artykułów) “brudnych interesów”, dokonanych metodą “dojenia”, “lepkich rąk”, odbywających się “kosztem naiwnych podatników i z wykorzystaniem nieświadomych niczego wolontariuszy”. Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa. Okoliczność ta nie może być więc podstawą do pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za występek zniesławienia z artykułu 212 Kodeksu karnego. Wypowiadanie ocen, także tych najbardziej niesprawiedliwych, pozostaje bowiem poza zakresem oddziaływania wspomnianego przepisu. Tym samym brak było podstaw do uwzględnienia apelacji pełnomocnika o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Powyższe nie oznacza jednak, że język, którym posługiwał się oskarżony, pozostawał obojętny z punktu widzenia przepisów prawa karnego. Sąd odwoławczy podziela bowiem zarzuty apelacji pełnomocnika, kwestionujące dokonaną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi ocenę sformułowań użytych przez oskarżonego pod adresem Jerzego Owsiaka takich jak “król łgarzy”, “król żebraków” czy też “hiena cmentarna”. Oczywiście, kontrolowanie działań Fundacji i samego Jerzego Owsiaka jest zjawiskiem pożytecznym i pożądanym, tak jak w przypadku wszystkich instytucji dysponujących środkami publicznymi. Pożądana jest również krytyka takich osób, jeśli tylko istnieją ku temu racjonalne postawy. Trzeba jednak pamiętać, że pod ochroną prawa pozostaje jednak tylko krytyka rzetelna, a więc uczciwa, sumienna oraz nienaruszająca zasad współżycia społecznego. Co szczególnie istotne, krytyka powinna być wypowiedzią “ad rem” i służyć piętnowaniu niekorzystnych zjawisk, a nie poniżaniu poszczególnych osób, nawet gdy pełnią one określone funkcje publiczne. Owszem, krytyka może spowodować dyskomfort danej osoby, nie może jednak przeradzać się w atak personalny i stanowić szykany. Tymczasem lektura tekstów, których autorem jest oskarżony, pokazuje, że zostały one sformułowane przy użyciu języka agresywnego i chwilami wręcz wulgarnego. To zaś wyklucza potraktowanie ich jako instrumentu dozwolonej krytyki, czynionej w ramach przysługującej każdemu obywatelowi wolności wypowiedzi. Nagromadzenie, intensywność, kontekst inwektyw skierowanych pod adresem Jerzego Owsiaka pokazuje, że podstawowym celem oskarżonego było znieważenie osoby oskarżyciela prywatnego, a takie zachowanie wyczerpuje znamiona występku z artykułu 216 Kodeksu karnego. Mając to wszystko na uwadze, sąd odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie artykułu 216 Kodeksu karnego za znieważenie oskarżyciela prywatnego Jerzego Owsiaka wymierzył oskarżonemu grzywnę w łącznej kwocie 5 tysięcy złotych. Taka kara w przekonaniu Sądu Okręgowego będzie stanowić odpowiednią dolegliwość, adekwatną zarówno do stopnia zawinienia, jak i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego przestępstwa. Do pozostałych zarzutów apelacji pełnomocnika oraz do uznania za bezzasadną apelacji oskarżonego sąd odwoławczy odniesie się szczegółowo w pisemnym uzasadnieniu swojego wyroku. To wszystko."

--
Empiror
Empiror Bojownik od 7 grudnia 2008
2015-02-26 18:58:50 Zgłoś
A tutaj Piotr Kanikowski świetnie streścił:

Obraca Pan kota ogonem. Powyżej ma Pan zacytowany cały prawomocny wyrok sądu drugiej instancji. Nie ma w nim słowa o tym, że Kurak napisał prawdę. Ani słowa! Sąd konstatuje natomiast, że zarzut jakoby Owsiak kradł i przywłaszczał sobie pieniądze ze zbiórek byłby “całkowicie bezzasadny”. Byłby, gdyby Piotr W. w ogóle ośmielił się go postawić (a przecież wielu po prawicy tak właśnie odczytuje teksty blogera). Rzekome fakty prezentowane w artykułach i “twarde dowody” Kuraka zostały zbagatelizowane jako prywatne oceny blogera nie podlegające penalizacji. Jest w tym wyroku kilka pięknych myśli, które chciałbym niniejszym Panu i innym kurczątkom zadedykować.

“W wypowiedziach oskarżonego (…)nie ma (…) zarzutu dokonania przez Jerzego Owsiaka kradzieży lub przywłaszczenia mienia należącego do Fundacji. Taki zarzut w świetle zgromadzonego materiału dowodowego byłby zresztą całkowicie bezpodstawny.Sam oskarżony w swoich wyjaśnieniach wyraźnie zaznaczył, że nigdy nie miał zamiaru ani podstaw do uczynienia takiego zarzutu” ” Jest (…) oczywiste, że tak duże przedsięwzięcie logistyczne jak organizacja kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych oraz korzystania ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych. W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała.” “(…) w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa.” “Wypowiadanie ocen, także tych najbardziej niesprawiedliwych, pozostaje (..) poza zakresem oddziaływania wspomnianego przepisu.” “lektura tekstów, których autorem jest oskarżony, pokazuje, że zostały one sformułowane przy użyciu języka agresywnego i chwilami wręcz wulgarnego. To zaś wyklucza potraktowanie ich jako instrumentu dozwolonej krytyki.”

https://24legnica.pl/matka-kurka-winny-i-ukarany-zapadl-prawomocny-wyrok/

--
Tynf
Tynf Superbojownik od 23 listopada 2005 | Jastrzębie Zdrój | GG: co to jest?
2015-02-26 19:22:21 Zgłoś
Jeśli dobrze zrozumiałem; mogę stwierdzić, że "mamusia pana X jest moim zdaniem kobietą niezbyt ciężkich obyczajów, i pozostanie to potraktowane jedynie jako moja opinia. Natomiast jeśli w związku z powyższą opinią wygłoszoną przeze mnie nazwę pana X s***synem, to odpowiedzialność karną poniosę jedynie za drugą wypowiedź. Czyżbym się mylił?

--
"Jesli potrafisz zadać własciwe pytanie - odpowiedź pojawia się samoistnie", Sin-Itiro Tomonaga.
symbiont
symbiont Bojownik od 14 lutego 2015 | Cupertino | GG: 27753
2015-02-26 19:35:27 Zgłoś
Bardzo dobre uzasadnienie Każdy może je zinterpretować tak jak mu się podoba i mówić, że racja jest po jego stronie. Wszyscy zadowoleni. Pozostaje przekonać innych, że moja racja jest najmojsza.

--
happy
happy Wredziocha od 20 marca 2003 | niemal doskonale wszystko jedno...
2015-02-26 19:36:07 Zgłoś
:leeeroy
i nie zmienia się nic, to co tu gadać?
piekiełko/bagienko

--
Skoro Martwi się nie żywią to po co Żywi się martwią?
leeeroy
leeeroy Superbojownik od 6 maja 2008 | Wrocław
2015-02-26 20:25:20 Zgłoś
Zmienia się, szacunek dla Owsiaka, choć ja go mam zawsze.
Ale rodzime piekiełko i ilość hejtów- nasz kraj taki piękny. A wystarczy jak ktoś ma opory- po prostu nie dawać na Orkiestrę i tyle.
Dla mnie numer jeden zaufania społecznego, autorytet.

--
brtk
brtk Superbojownik od 5 sierpnia 2006 | N
2015-02-26 21:15:28 Zgłoś
Jakiś procent zebranych kwot fundacja może wydać na koszty własne, a nawet przepić czy przepuścić w burdelu.
Póki wszelkie kontrole WOŚP wykazują, że ten procent, co ma iść na działalność statutową idzie na działalność statutową, to działalność blogiera uważam na zdecydowanie szkodliwą.

A co o nim myślę, to nie napiszę, bo nie chce mi się zastanawiać co jest opinią, a co znieważeniem.

--
tak, nie, może (A paprykarzu wegeteriańskiego nie było i nie ma)
PurkusKuchatek
PurkusKuchatek Superbojownik od 17 lutego 2005 | biegun ciepła
2015-02-27 18:04:27 Zgłoś
Pewnie nic.
Bo w sumie nic się nie zmieniło poza tym, że sąd ukarał faceta za formę wypowiedzi. I moim zdaniem słusznie.
Teraz pora na pozew strony przeciwnej i wycenę sądową inwektyw które Owsiak słał publicznie w drugą stronę. Bo poprzednio sąd uznał, że wzajemnie się zniosły, a skoro ta instancja uznała, że jednak nie, to...

A swoją drogą argument o kasie idącej "na cele statutowe" jest inwalidą w momencie, gdy kasa z fundacji zarządzanej przez Xa idzie i owszem na cele statutowe, ale do prywatnej firmy tegoż samego Xa.
Choć prawnie się wszystko zgadza. Taki tam drobny myk. Kto by się przejmował.

Zresztą co mnie to obchodzi.
Ostatnio edytowany: 2015-02-27 18:05:29

--
Zakon Małych Kwiatuszków Bezustannej Irytacji
Poseł odpowiedzialny przed wyborcą - nie daj sobie zamykać ust.
brtk
brtk Superbojownik od 5 sierpnia 2006 | N
2015-02-27 18:19:45 Zgłoś
:purkuskuchatek A tak konkretniej, to co dokładnie jest nie tak i w jakiej kwocie?

--
tak, nie, może (A paprykarzu wegeteriańskiego nie było i nie ma)
tomcat_tc
tomcat_tc Student prawa od 3 grudnia 2007 | Białystok
2015-02-27 18:20:05 Zgłoś
Skoro prawnie się wszystko zgadza to gdzie jest problem? Bo nie rozumiem. Zgodnie z prawem wydaje te pieniądze, a że przy okazji zarabia? Cóż, jak ktoś zazdrości to niech sam buduje takie coś jak WOŚP od zera i niech zarabia. Z jednej strony narzekanie że źle w tym kraju, z drugiej źle że ktoś zarabia.

--
Jestem bohaterem :lasowego
Czarna lista- :gen_italia
Czy wspominałem już że jestem studentem prawa?
PurkusKuchatek
PurkusKuchatek Superbojownik od 17 lutego 2005 | biegun ciepła
2015-02-27 18:27:11 Zgłoś
:brtk Nic. Wszystko jest cacy, tak jak napisałeś.
:tomcat_tc Jak wyżej.

--
Zakon Małych Kwiatuszków Bezustannej Irytacji
Poseł odpowiedzialny przed wyborcą - nie daj sobie zamykać ust.
brtk
brtk Superbojownik od 5 sierpnia 2006 | N
2015-02-27 18:31:17 Zgłoś
:purkuskuchatek To po co rzucasz błotem?

--
tak, nie, może (A paprykarzu wegeteriańskiego nie było i nie ma)
Tynf
Tynf Superbojownik od 23 listopada 2005 | Jastrzębie Zdrój | GG: co to jest?
2015-02-27 18:50:49 Zgłoś
Krótki przykład mentalności (nie wiem jak ją nazwać)...schadenfreude ? Może "Żeby wszyscy mieli...mało, byle każdy miał po równo".

Gdy w wieku 18 lat miałem Golfa I GTI, a był to rok 1991 i pod naszym blokiem stało zaledwie kilka zachodnich samochodów; już po kilku dniach zostałem wezwany na komendę, celem złożenia obszernych wyjaśnień, w jaki sposób było mnie stać (18-latka) na taki samochód. Wałkowali mnie z dwie godziny. Żaden nie chciał pojąć, że uczciwie pracuję od świtu do nocy i mam tak wiele dobrych pomysłów, że po prostu na niego zarobiłem (połowę dołożył mi ojciec). Z kolejnym samochodem rok później było dokładnie to samo. Ta mentalność jest tak głęboko zakorzeniona w naszym społeczeństwie, że musi chyba przeminąć kilka pokoleń, gdy ludzie pojmą, czym jest kapitał społeczny, zaradność, gdy dotrą wreszcie do tego, że im więcej ludzi bogatych i potrafiących współpracować w społeczeństwie, tym wszyscy są bogatsi, choć to naturalnie wymaga sprawiedliwego podziału dóbr.

--
"Jesli potrafisz zadać własciwe pytanie - odpowiedź pojawia się samoistnie", Sin-Itiro Tomonaga.
PurkusKuchatek
PurkusKuchatek Superbojownik od 17 lutego 2005 | biegun ciepła
2015-02-27 19:54:32 Zgłoś
:brtk
Dla jednego coś jest OK, dla kogoś innego nie jest OK, niech sobie każdy sam zdecyduje. Znając fakty.
I tyle.
Mówienie o tym jest rzucaniem błotem. Aha.

Wisi mi to.

--
Zakon Małych Kwiatuszków Bezustannej Irytacji
Poseł odpowiedzialny przed wyborcą - nie daj sobie zamykać ust.
brtk
brtk Superbojownik od 5 sierpnia 2006 | N
2015-02-27 20:25:26 Zgłoś
:purkuskuchatek De fakto zarzucanie kradzieży pieniędzy fundacji jest rzucaniem błotem, do tego dla mnie bardzo niezrozumiałym, bo finanse fundacji są znane, efekty programów widoczne, wyniki kontroli pozytywne.
Czy organizator i szef całego przedsięwzięcia ma żyć jak pustelnik, umartwiając się całymi dniami?

--
tak, nie, może (A paprykarzu wegeteriańskiego nie było i nie ma)
happy
happy Wredziocha od 20 marca 2003 | niemal doskonale wszystko jedno...
2015-02-27 20:27:46 Zgłoś
no dla mnie sie nic nie zmienia
no ale ja odpowiadam na pytanie z tematu
sam chyba nie wieszałeś, taka moja śmiała teza, ale niech stracę...
Ostatnio edytowany: 2015-02-27 20:30:18

--
Skoro Martwi się nie żywią to po co Żywi się martwią?
Forum > Hyde Park V > Ci co wieszali psy na Owsiaku co teraz powiedzą, hę??
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj