Joe Monster
Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…NIECODZIENNIK SATYRYCZNO-PROWOKUJĄCY

Forum > Hyde Park V > Emo Martynki blogiem i jednym z demotywatorów natchniony zapisuję...
DJ_Skibi
DJ_Skibi Superbojownik od 4 marca 2005 | 50.94451,17.292094
2010-02-09 18:17:48 Zgłoś
Czy tak będzie wyglądać nasza epopeja narodowa w wersji dla licealistów?

lItFfO! oJcZyZnO MoJa! Ty jEsTeś JaK ZdRoFfIe
IlE CiEm tRzEbA CeNić, tEn tYlKo sIeM DoFfIe,
kTo cIeM StRaCił. dZiś PiEmKnOść TfFoM Ff cAłEj oZdObIe
FfIdZeM I OpIsójEm, Bo tEmSkNiEm pO ToBiE.

PaNnO śfFiEmTa, Co jAsNeJ BrOnIsH CzEmStOcHoFfY
i fF OsTrEj śFfIeCiSh bRaMiE! tY, cO Gród zAmKoFfY
nOfFoGródZkI OcHrAnIaSh z jEgO FfIeRnYm lódEm!
jAk mNiE DzIeCkO Do zDrOfFiA PoFfRóCiłaś CóDeM,
(gDy oD PłAcZoMcEj mAtKi pOd tFfOjOm oPiEkEm
OfIaRoFfAnY, mArTfFoM PoDnIoSłEm pOfFiEkEm
I ZaRaZ MoGłEm pIeShO Do tFfYcH śfFiOmTyń PrOgó
iść zA FfRóCoNe rZyCiE PoDzIeMkOfFać BoGó),
TaK NaS PoFfRóCiSh códEm nA OjCzYzNy łOnO.
TyMcZaSeM PrZeNoś MoJoM DóShEm óTeMsKnIoNoM
dO TyCh pAgórKóFf lEśNyCh, Do tYcH łoMk zIeLoNyCh,
sHeRoKo nAd błeMkItNyM NiEmNeM RoZcIoMgNiOnYcH;
Do tYcH PóL MaLoFfAnYcH ZbOrZeM RoZmAiTeM,
FfYzłaCaNyCh pShEnIcOm, PoSrEbRzAnYcH RzYtEm;
gDzIe bórShTyNoFfY śfFiErZoP, gRyKa jAk śNiEg bIała,
gDzIe pAnIeńsKiM RóMiEńCeM DzIeMcIeLiNa pAłA,
A FfShYsTkO PrZePaSaNe jAkBy fFsTeMgOm, MiEdZoM
zIeLoNoM, nA NiEj z rZaDkA CiChE GrósHe sIeDzOm.
Śród tAkIcH PóL PrZeD LaTy, NaD BrZeGiEm rócZaJó,
nA PaGóRkó NiEfFiElKiM, fFe bRzOzOfFyM GaJó,
sTał DfFóR ShLaChEcKi, Z DrZeFfA, lEcZ PoDmórOfFaNy;
ŚFfIeCiły sIeM Z DaLeKa pObIeLaNe śCiAnY,
TyM BiElShE, rZe oDbItE Od cIeMnEj zIeLeNi
ToPoLi, Co gO BrOnIoM Od fFiAtRóFf jEsIeNi.
dOm mIeShKaLnY NiEfFiElKi, LeCz zEfFsHoMd cHeMdOgI,
I StOdOłEm mIał FfIeLkOm, I PrZy nIeJ TrZy sToGi
órZoMtKó, Co pOd sTrZeChOm zMiEśCić SiEm nIe mOrZe;
fFiDać, rZe oKoLiCa oBfItA FfE ZbOrZe,
i fFiDać Z LiCzBy kOpIc, Co fFzDłórZ I FfShErZ SmógófF
ŚFfIeCoM GeMsTo jAk gFfIaZdY, fFiDać Z LiCzBy płóGóFf
OrZoMcYcH FfCzEśNiE łaNy oGrOmNe óGoRó,
cZaRnOzIeMnE, zApEfFnE NaLeRzNe dO DfFoRó,
óPrAfFnE DoBrZe nA KsHtAłT OgRoDoFfYcH GrZoMdEk:
ŻE Ff tYm dOmó DoStAtEk mIeShKa i pOrZoMdEk.
bRaMa nA FfCiOmRz oTfFaRtA PrZeChOdNiOm oGłAsHa,
ŻE GoścInNa, I FfShYsTkIcH Ff gOśCiNeM ZaPrAsHa. :*:* xP ;) ^^

Nie. Nie pisałem tego sam, skorzystałem z translatora

--
Medycyna Ratunkowa stoi w sprzeczności z procesem selekcji naturalnej
yAnZy
yAnZy Superbojownik od 2 lipca 2004 | Krk/wjcszw
2010-02-09 18:25:55 Zgłoś
a idź z takim pisaniem--
-uki-
-uki- Superbojownik od 26 sierpnia 2005 | (c)
2010-02-09 18:30:28 Zgłoś
A gdzie jest translator w drugą stronę

--
DJ_Skibi
DJ_Skibi Superbojownik od 4 marca 2005 | 50.94451,17.292094
2010-02-09 18:31:22 Zgłoś
o tu:https://www.pokemon.dexter007.net/index.php

--
Medycyna Ratunkowa stoi w sprzeczności z procesem selekcji naturalnej
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 18:37:13 Zgłoś
o bOrZe cOś tY NaRoBił ? TeGo sIeM PrZeCiErZ CzYtAć nIe dA--
https://www.fotki.rzeszow.pl
macleod
macleod Superbojownik od 11 czerwca 2006 | 1910/2050
2010-02-09 18:37:31 Zgłoś
:dj_skibi

To powinno być załączone do NK, facebooka i innych badziewi

--
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 18:38:03 Zgłoś
hmmm ... mam jakąś pracę zaliczeniową do formatowania ... hmmm ....tak ! nUdZi mI Się

--
https://www.fotki.rzeszow.pl
macleod
macleod Superbojownik od 11 czerwca 2006 | 1910/2050
2010-02-09 18:38:58 Zgłoś
Up$$$
Tak ByC PoFFinO
tO PoFfInNo bYć zAłącZoNe dO Nk, FaCeBoOkA I InNyCh bAdZiEfF :*:*:*:* :F

--
robadlo
robadlo Fotoreporter JM od 9 października 2004 | Wwa
2010-02-09 18:39:44 Zgłoś
A mówią, że oryginał ciężkim językiem pisany

--
...rano do pracy, gówno co dzień...
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
pablo_hasan Superbojownik od 11 stycznia 2009 | Warszawa
2010-02-09 18:41:51 Zgłoś
7Y Chóyó Ff dóp3m y3b4nY :*:*:* xD :3

.

chyba takie nie jest odpowiednim nośnikiem emocji ; )

--
Gaba Gaba Hey!
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 18:42:41 Zgłoś
mOżEsH Iść ShYbCiEj nIż nIeJeDeN ChCiAłBy bIeC mOżEsH MiEć fFsHyStKo cZeGo, CzEgO TyLkO ChCeSh Każdą Myśl zAmIeN Ff pOzTyFfNe słoFfO słuChAj, SłUcHaJ Bo ZaBaFfNiE TaK OdDyChAć pRzEz różOfFą słoMkę cUdOfFnIe tAk rOzMaFfIać BeZ NiEmIłYcH FfSpOmNiEn KażdY DzIeN MóFfI NaM CoRaZ FfIęCeJ słuChAj, ZaUfAj sObIe jEsHcZe rAz (rEfReN) PoKaż Na cO Cię StAć, AlE NiE JeDeN RaZ słuChAj, SlUcHaJ, jE Je PiękNe słoFfA MóFfIą fFsHyStKo LeCz nIe zMiEnIą nIc, OhOh.. PoKaż Na cO Cię StAć, AlE NiE JeDeN RaZ słuChAj, SlUcHaJ, jE Je PiękNe słoFfA MóFfIą fFsHyStKo LeCz nIe zMiEnIą nIc, nIe zMiEnIą nIc, nIe zMiEnIą nIc! mOżEsH Iść ShYbCiEj nIż nIeJeDeN ChCiAłBy bIeC mOżEsH TaK, tAk pO PrOsTu zNóFf zApOmNiEć sIę NoFfY DzIeN ZaFfShE DaJe nOfFe żYcIe SłUcHaJ, zAuFaJ SoBiE JeShCzE RaZ pOkAż nA Co cIę sTać, aLe nIe jEdEn rAz SłUcHaJ, sLuChAj, Je jE pIęKnE SłOfFa mófFią FfShYsTkO lEcZ NiE ZmIeNią NiC, oHoH.. pOkAż nA Co cIę sTać, aLe nIe jEdEn rAz SłUcHaJ, sLuChAj, Je jE pIęKnE SłOfFa mOżE PoFfIeDzą Ci fFsHyStKo, aLe nIe zMiEnIą nIc, nIe zMiEnIą nIc! (x2)--
https://www.fotki.rzeszow.pl
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 18:44:06 Zgłoś
dFfA FfIeLkIe dOmY Ff uRoCzEj fFeRoNiE,
RóFfNiE SłYnącE Z BoGaCtFfA I ChFfAłY,
Co dZiEń oDfFiEcZną ZaFfIść OdNaFfIały,
oByFfAtElSką KrFfIą bRoCzYłY DłOnIe.
lEcZ GdY NiEnAfFiść pIeRś oJcófF PożeRa,
fAtAlNa mIłOść DzIeCi iCh jEdNoCzY i kRfFaFfA FfOjNa,
Co z fFiEkófF Się ToCzY,
Ff cIcHyM IcH GrObIe nA FfIeKi uMiErA.
Miłość, KoChAnKóFf śMiErCią NaZnAcZoNa,
fFśCiEkłość rOdZiCóFf i fFoJnA ShAlOnA,
ZeRfFaNa późNo nAd mOgIłą DzIeCi,
pRzEd fFaShYm oKiEm nA ScEnIe pRzElEcI.
JeślI NaS SłUcHać BęDzIeCiE łaSkAfFi,
błęDy oBrAzU Chęć nAsHa nApRaFfI.


nadal mi się nudzi

--
https://www.fotki.rzeszow.pl
Moongroow
Moongroow Superbojownik od 4 listopada 2009 | Warszawa | GG: 3220314
2010-02-09 18:46:34 Zgłoś
Dziś w programie, fascynujący tekst o Wakuoli (wodniczce):

fFaKóOlE (fFoDnIcZkI) – sTrókTóRy kOmórKoFfE FfYsTeMpójOmCe ó rOśLiN I NiEkTóRyCh pIeRfFoTnIaKóFf oRaZ Ff kOmórKaCh zFfIeRzEmCyCh. Ff kOmórKaCh zFfIeRzEmCyCh fFyStEmPóJe fFiElE MałyCh fFoDnIcZeK (fFaKóOl), nAtOmIaSt fF RoślInNyCh jEdNa lób kIlKa dórZyCh. ó PiErFfOtNiAkófF FfYsTeMpójOm fFoDnIcZkI TeMtNiOmCe, OdPoFfIeDnIkI FfAkóoLi, AlE Od fFaKóOlI O FfIeLe mNiEjShE. zAjMóJoM Do 90% kOmórKi. Ze sTaRzEnIeM SiEm kOmórKi zAcHoDzI PrOcEs rOzRośnIeMcIa sIeM I ZaMiEnIeNiA FfAkóoLi fF JeDnOm fFoDnIcZkEm. fF SkłaD SoKó kOmórKoFfEgO FfYpEłNiAjOmCeGo fFaKóOlEm fFcHoDzOm: * zFfIoMzKi nIeOrGaNiCzNe: o fFoDa (Ok. 90% CałoścI SkłaDó) o jOnY PoTaSoFfE, sOdOfFe, FfApNiOfFe, MaGnEzOfFe, CyNkOfFe, SiArCzAnOfFe, FoSfOrOfFe, ChLoRkOfFe O KrYsHtAłY ShCzAfFiAnó FfApNiA (rAfIdY, dRóZy, StYlOiDy) OrAz fFeMgLaNó fFaPnIa (CyStOlItY) * ZfFiOmZkI OrGaNiCzNe: o fFoLnE AmInOkFfAsY o bIałkA o cókRy O GlIkOzYdY (aLkOcHoL+CóKiEr), nP. sTrOfAnTyNa, DiGiTaLiNa, DiGiToKsYgEnInA (gLiKoZyDy nAsErCoFfE) O AnToCyJaNy (BaRfFnIk o bArFfIe cZeRfFoNeJ BoMdź NiEbIeSkIeJ, zAlErZnIe oD PcH), Np. CyJaNiDyNa fF OfFoCaCh śLiFfY o fLaFfOnY (bArFfNiK O BaRfFiE RzółTeJ) O AlKaLoIdY – ZfFyKlE TrócIzNy (Np. NiKoTyNa, KoFeInA, kOkAiNa, MoRfInA, tEoFiLiNa, TeObRoMiNa, ChInInA, kOlChIcYnA, sKoPoLaMiNa, AtRoPiNa) dZiEmKi rórZnIcY StEmRzEń sóbStAnCjI MiEmDzY SoKiEm kOmórKoFfYm a oToCzEnIeM, kOmórKi rOśLiNnE MaJoM MoRzLiFfOść PoBiErAnIa fFoDy z pOdłoRzA (oSmOzA). JeSt tO ZjAfFiSkO AnAlOgIcZnE Do óMiEsHcZeNiA KoMóRkI RoślInNeJ Ff rOzTfFoRzE ChIpOtOnIcZnYm. cAłOść SyStEmó FfAkóoLaRnEgO KoMóRkI NaZyFfAnA JeSt fFaKóOmEm. fónKcJe fFaKóOl [EdYtój] * óTrZyMaNiE KoMóRkI Ff sTaNiE TóRgOró (nApIeMcIa) * mAgAzYn fFoDy fF KoMóRcE * mAgAzYnOfFaNiE ZbEmDnYcH PrOdókTóFf pRzEmIaNy mAtErIi (ó RoślIn) * mAgAzYnOfFaNiE SóBsTaNcJi, KtórE MoGłYbY DzIałać ShKoDlIfFiE Np. Na cYtOpLaZmEm (GłófFnIe aLkAlOiDy, KaócZóK) * ótRzYmYfFaNiE NiSkIeGo sTeMrZeNiA JoNóFf sOdOfFyCh fF CyToZoLó (DzIeMkI ZnAjDóJoMcYm sIeM Ff tOnOpLaścIe pOmPoM JoNoFfYm) * cZaSaMi tRaFfIeNiE FfEfFnOmTrZkOmórKoFfE – FfAkóoLe mOgOm zAfFiErAć eNzYmY ChYdRoLiTyCzNe bIoRoMcE ódZiAł fF PrOcEsIe tRaFfIeNiA * fFoDnIcZkI TeMtNiOmCe – ó pIeRfFoTnIaKóFf słoDkOfFoDnYcH BiOrOm óDzIał Ff oSmOrEgólAcJi i fFyDaLaNió; nAzFfA \"TeMtNiOmCa\" pOcHoDzI Od jEj nIeósTaNnEgO KóRcZeNiA SiEm, SpOfFoDoFfAnEgO FfYrZóCaNiEm pOzA ObReMb kOmórKi nAdMiAró FfOdY * fFoDnIcZkI TrAfFiOmCe – ó pIeRfFoTnIaKóFf rEgólójE PoZiOm płyNóFf fF OrGaNiZmIe i fFyPóShCzA SoKi tRaFfIeNnE Ff cEló TrAfFiEnIa pOkArMó :*:*:*:* xP :P ^^

--
Nagie Fotki Maćka5k!!!! Musisz je zobaczyć!
Moongroow
Moongroow Superbojownik od 4 listopada 2009 | Warszawa | GG: 3220314
2010-02-09 18:50:35 Zgłoś
Zobaczcie jeszcze to ;d

bOgórOdZiCa, DzIeFfIcA, bOgIeM SłAfFiEnA MaRyJa!
ó tFfEgO SyNa, GoSpOdZiNa, MaTkO ZfFoLeNa mArYjA!
ZyShCzY NaM, sPóścI NaM.
KiRiElEjSoN.
TfFeGo dZiElA KrZcIcIeLa, BoRzYcE, ósłySh głoSy, NaPełnI MyślI CzłoFfIeCzE.
SłYsH MoDlItFfEm, JoMrZ NoSiMy, a dAć rAcZy,
JeGoRz pRoSiMy,
a nA śfFiEcIe zBoRzNy pObYt, pO RzYfFoCiE RaJsKi pRzEbYt. kIrIeLeJsOn. :*:*:* xD :P

--
Nagie Fotki Maćka5k!!!! Musisz je zobaczyć!
DJ_Skibi
DJ_Skibi Superbojownik od 4 marca 2005 | 50.94451,17.292094
2010-02-09 18:51:16 Zgłoś
ja się obawiam, że poza epopeją, to chyba wszystkie podręczniki tak zostaną spisane...


Nie mówię tu już o podręcznikach dla studentów, np. medycyny:

gDy pOtFfIeRdZoNe zOsTaNiE Vf/vT NałaDóJ DeFiBrYlAtOr I FfYkOnAj jEdNo fFyłaDoFfAnIe (150–200 J DlA DeFiBrYlAtOrófF dFfófAzOfFyCh lób 360 j dLa jEdNoFaZoFfYcH). bEzPoS´ReDnIo pO FfYłAdOfFaNió, bEz pOnOfFnEj OcEnY RyTmó CzY BaDaNiA Te˛tNa, PoDeJmIj zAbIeGi ReSóScYtAcYjNe (Cv 30 : 2), RoZpOcZyNaJa˛c oD ócIs´ - nIe˛c´ KlAtKi pIeRsIoFfEj. NaFfEt gDy dEfIbRyLaCjA SiE˛ pOfFiEdZiE i pRzYfFrócI RyTm pErFóZyJnY, bArDzO RzAdKo Da sIe˛ FfYbAdAc´ Te˛tNo bEzPoS´ReDnIo pO FfYłAdOfFaNió [68]. oPóZ´NiEnIe fFyFfOłAnE OcEnA˛ tE˛TnA Ff sYtóaCjI, GdY RyTm pErFóZyJnY NiE ZoStAł pRzYfFrócOnY Be˛dZiE nEgAtYfFnIe oDdZiAłYfFaC´ nA MiOkArDióm [69]. jEz˙eLi RyTm pErFóZyJnY ZoStAnIe pRzYfFrócOnY, óCiSkAnIe kLaTkI pIeRsIoFfEj nIe zFfIe˛kShA RyZyKa nAfFrOtó Vf [70]. Ff pRzYpAdKó aSyStOlIi pOjAfFiAjA˛CeJ SiE˛ bEzPoS´ReDnIo Po fFyłaDoFfAnIó, ócIsKaNiE KlAtKi pIeRsIoFfEj mOz˙e — KoRzYsTnIe — fFyFfOłAc´ Vf [70]. kOnTyNóój bLs pRzEz 2 MiNóTy, A NaStE˛PnIe pRzErFfIj jE Na kRóTkO AbY sPrAfFdZiC´ rYtM Na mOnItOrZe. JeZ˙ElI NaDaL ótRzYmójE sIe˛ Vf/vT FfYkOnAj dRóGiE FfYłAdOfFaNiE (150–360 j DlA DeFiBrYlAtOrófF DfFóFaZoFfYcH LóB 360 J DlA JeDnOfAzOfFyCh) i nIeZfFłOcZnIe pO NiM PoFfRóC´ dO BlS. Po 2 mInótAcH PrZeRfFiJ Na kRóTkO ZaBiEgI ReSóScYtAcYjNe AbY OcEnIc´ RyTm. GdY ótRzYmójE SiE˛ vF/Vt pOdAj AdReNaLiNe˛, nAtYcHmIaSt pO TyM FfYkOnAj tRzEcIe FfYłAdOfFaNiE (150–360 j dLa dEfIbRyLaToRóFf dFfófAzOfFyCh LóB 360 J DlA JeDnOfAzOfFyCh) I PoFfRóC´ dO rKo (SeKfFeNcJa lEk–fFyłaDoFfAnIe–rKo–oCeNa rYtMó). CzAs pOmIe˛dZy zApRzEsTaNiEm óCiS´NiE˛C´ kLaTkI pIeRsIoFfEj a fFyKoNaNiEm fFyłaDoFfAnIa pOfFiNiEn bYc´ jAk nAjKrótShY. aDrEnAlInA PoDaNa bEzPoS´ rEdNiO pRzEd fFyłaDoFfAnIeM Be˛dZiE RoZpRoFfAdZaNa dZiE˛Ki ZaBiEgOm rEsósCyTaCyJnYm pOdJe˛tYm zArAz pO NiM. Po pOdAnIó lEkó I 2 MiNóTaCh rKo dOkOnAj aNaLiZy RyTmó I Ba˛dZ´ pRzYgOtOfFaNy dO FfYkOnAnIa nAtYcHmIaSt KoLeJnEj dEfIbRyLaCjI — JeS´ lI Be˛dA˛ fFsKaZaNiA. JeZ˙ElI Vf/vT ótRzYmójE SiE˛ pO TrZeCiM FfYłAdOfFaNió pOdAj 300 mG AmIoDaRoNó dOz˙yLnIe fF BoLóSiE. FfStRzYkNiJ AmIoDaRoN PoDcZaS KrótKiEj oCeNy rYtMó PrZeD CzFfArTa˛ DeFiBrYlAcJa˛. :*:*:*:* xP ;)

--
Medycyna Ratunkowa stoi w sprzeczności z procesem selekcji naturalnej
DJ_Skibi
DJ_Skibi Superbojownik od 4 marca 2005 | 50.94451,17.292094
2010-02-09 18:53:15 Zgłoś
I idąc z duchem czasu i otwierając się na potrzeby społeczeństwa, zaraz za ministrem edukacji, do akcji włączy się kościół i będzie wydawał książeczki do nabożeństwa z credo o treści:

fFiErZeM Ff jEdNeGo bOgA, oJcA FfShEcHmOgOmCeGo, StFfOrZyCiElA NiEbA I ZiEmI, fFsHyStKiCh rZeCzY FfIdZiAlNyCh i nIeFfIdZiAlNyCh. I Ff jEdNeGo pAnA JeZóSa cHrYsTóSa, SyNa bOrZeGo jEdNoRoDzOnEgO, kTóRy z oJcA JeSt zRoDzOnY PrZeD FfShYsTkImI FfIeKaMi. BóG Z BoGa, śfFiAtłość zE śfFiAtłoścI. bóg pRaFfDzIfFy z bOgA PrAfFdZiFfEgO. zRoDzOnY, a nIe sTfFoRzOnY, fFsPółiStOtNy oJcó, a pRzEz nIeGo fFsHyStKo sIeM StAłO. oN To dLa nAs, LóDzI, i dLa nAsHeGo zBaFfIeNiA ZsToMpIł z nIeBa. I Za sPrAfFoM DóChA ŚfFiEmTeGo pRzYjOmł CiAłO Z MaRyI DzIeFfIcY, i sTał SiEm cZłOfFiEkIeM. óKrZyRzOfFaNy rófFnIeRz zA NaS, pOd pOnCjósHeM PiłaTeM ZoStAł óMeMcZoNy i pOgRzEbAnY. i zMaRtFfYcHfFsTał DnIa tRzEcIeGo, JaK OzNaJmIa pIsMo. I FfStOmPił Do nIeBa, SiEdZi pO PrAfFiCy oJcA. i pOfFtórNiE PrZyJdZiE Ff cHfFaLe sOmDzIć rZyFfYcH I ómArłyCh: A KrólEsTfFó jEgO NiE BeMdZiE KońcA. fFiErZeM Ff dócHa ŚFfIeMtEgO, pAnA I OrZyFfIcIeLa, KtórY Od oJcA I SyNa pOcHoDzI. kTóRy z oJcEm i sYnEm fFsPóLnIe oDbIeRa óFfIeLbIeNiE I ChFfAłEm, KtórY MóFfIł pRzEz pRoRoKóFf. FfIeRzEm fF JeDeN, śFfIeMtY, pOfFsHeChNy i aPoStOlSkI KoścIół. fFyZnAjEm jEdEn cHrZeSt nA OdPóShCzEnIe gRzEcHóFf. I OcZeKóJeM FfSkRzEsHeNiA ómArłyCh. I RzYcIa fFiEcZnEgO Ff pRzYsHłYm śFfIeCiE. aMeN. :*:* :F ^^

--
Medycyna Ratunkowa stoi w sprzeczności z procesem selekcji naturalnej
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 19:00:40 Zgłoś
to jeszcze orędzie pana prezydenta by się przydało przetłumaczyć

--
https://www.fotki.rzeszow.pl
lujeran
lujeran exSuperbojownik od 29 lipca 2004 | Kotenhafen
2010-02-09 19:09:44 Zgłoś


Proszsz

sTaJę dZiś PrZeD ZgRoMaDzEnIeM NaRoDoWyM śwIaDoM WiElKiEj oDpOwIeDzIaLnOśCi jAką NaKłAdA Na mNiE PrZySięgA Którą PrZeD ChWiLą złożyłeM. wIeM, żE DeCyZjA PoDjętA PrZeZ NaRóD W WyBoRaCh pReZyDeNcKiCh, A TaKżE W WyBoRaCh pArLaMeNtArNyCh wYrAsTa z oCzEkIwAnIa wIeLkIeJ, pOzYtYwNeJ ZmIaNy w żYcIu pUbLiCzNyM I SpOłEcZnYm. rEkLaMa cZyTaJ DaLeJ zAdAnIeM PrZeD KtórYm sTaJę jA, aLe tAkże cI WsZyScY, kTóRzY DzIsIaJ DzIeRżą W PoLsCe właDzę JeSt sPrOsTać TeMu oCzEkIwAnIu, NiE ZaWiEść NaDzIeI, pOdJąć BuDoWę nOwEgO KsZtAłTu nAsZeGo żYcIa. JeStEm pRzEkOnAnY, żE SeNs tEj nAdZiEi, KtórA TaK GłębOkO ZaPaDłA W UmYsły pOlAków mOżNa oKrEśLić SłOwAmI SpRaWiEdLiWość, SoLiDaRnOść, uCzCiWość. ZnAcZeNiE TyCh słóW, jEżElI OdNiEść Się Do żYcIa sPołeCzNeGo, Do mIęDzYlUdZkIcH StOsUnKóW WiążE Się Ze sObą. nIe mOżE Być SpRaWiEdLiWoścI BeZ SoLiDaRnOśCi. NiE Ma tAkIeGo mEcHaNiZmU, kTóRy pOzWoLiłbY ReAlIzOwAć zAsAdę SoLiDaRnOśCi bEz uCzCiWoścI, w sZcZeGóLnOśCi uCzCiWoścI TyCh, KtórZy pOdEjMuJą dEcYzJę dOtYcZąCe iNnYcH. dOtYcZy tO TaKżE RządZąCyCh w pAńStWiE, jAkI WiNnYcH InStYtUcJaCh gł6WiIe eKoNoMiCzNyCh. gDy cHoDzI O PańsTwO UcZcIwOść łąCzY Się ścIśLe z gOtOwOśCią Do tRaKtOwAnIa sPrAwOwAnIa uRzędów jAkO SłUżBy pUbLiCzNeJ, kTóRą oDnIeść tRzEbA Do dObRa wSpólNeGo, Do nIeUsTaNnYcH ZaBiEgów o jEgO ReAlIzAcJę gDy mówImY O PańsTwIe jAkO CałoścI, tYm dObReM WsPóLnYm jEsT DoBrO PoLsKi, DoBrO NaRoDu. TaM, gDzIe cHoDzI O SfErę PoZaPańsTwOwą UcZcIwOść JeSt zWiązAnA Z GoToWoścIą dO ZaChOwAń sOlIdArNyCh, Z SaMą sOlIdArNoścIą, KtórA JeSt pOdStAwOwYm sPoIwEm żYcIa sPołeCzNeGo. GdY SpOjRzEć nA WyDaRzEnIa oStAtNiCh 16 LaT To nIcZyM NiE UcHyBiAjąc tWóRcOm nAsZyCh sUkCeSóW, a tYcH SuKcEsów bYłO NiEmAłO, tRzEbA JaSnO PoWiEdZiEć, ZbYt mAłO Było sOlIdArNoścI, zByT Mało bYłO SpRaWiEdLiWoścI A CzęsTo bRaKoWało tEż i uCzCiWoścI. W WiElU PrZyPaDkAcH ZaBrAkło gOtOwOśCi dO TrAkToWaNiA WłAdZy jAkO SłUżBy pUbLiCzNeJ OrAz wOlI I EnErGiI Do zAbIeGaNiA O DoBrO WsPóLnE. i właśnIe w tEj sFeRzE MuSi nAsTąPić ZmIaNa głęBoKa, DoStRzEgAlNa dLa sPołeCzEńStWa. JeSt bOwIeM RzEcZą oCzYwIsTą, Iż nIe mA MożlIwOśCi bUdOwAnIa dObReGo pOrZąDkU PuBlIcZnEgO BeZ LuDzI, kTóRzY KiErUją Się W SwOiCh dZiAłAnIaCh wArToścIaMi zAsAdNiCzYmI, zAbIeGaJą o dObRo wSpólNe, GdYż jEsT OnO DlA NiCh wArToścIą sAmą W SoBiE. TyLkO W OpArCiU O TaKiE MoTyWaCjE, w oPaRcIu dążEnIe dO ZaPeWnIeNiA PoLsCe pOmYśLnOśCi w jEj rOzWoJu, PoWiEm wIęCeJ, jEj wIeLkOść, mOżNa dążYć dO NaPrAwY RzEcZpOsPoLiTeJ. tA NaPrAwA WySoKiE ZgRoMaDzEnIe, To zAdAnIe kOnKrEtNe, To uSuNięcIe z nAsZeGo ŻYcIa zJaWiSk pAtOlOgIcZnYcH, a pRzEdE WsZyStKiM WiElKiEj dZiś PrZeStępCzOśCi, SzCzEgólNiE Zaś PrZeStępCzOśCi kOrUpCyJnEj cAłEgO, wIeLkIeGo pędU Do uZySkAnIa nIeUpRaWnIoNyCh kOrZyścI, kTóRy tO PęD ZaTrUwA SpOłEcZeńsTwO, dEfOrMuJe jEgO KoNsTrUkCję, tWoRzY ZbYt wIeLkIe i nIcZyM NiEuZaSaDnIoNe sPołeCzNe dYsTaNsE, dEgEnErUjE InStYtUcJe rYnKoWe, A PrZeDe wSzYsTkIm dEgEnErUjE ApArAt pAńStWoWy i uNiEmOżLiWiA PrAwIdłoWe wYpEłNiEnIe pRzEz pAńStWo sPołeCzNe dYsTaNsE, dEgEnErUjE InStYtUcJe rYnKoWe, A PrZeDe wSzYsTkIm dEgEnErUjE ApArAt pAńStWoWy i uNiEmOżLiWiA PrAwIdłoWe wYpEłNiEnIe pRzEz pAńStWo jEgO ElEmEnTaRnYcH ZaDań. tE ZaDaNiA To zApEwNiEnIe bEzPiEcZeńsTwA NaRoDoWeGo, BeZpIeCzEńStWa oSoBiStEgO ObYwAtElI, eLeMeNtArNeGo bEzPiEcZeńsTwA SoCjAlNeGo, BeZpIeCzEńStWa zDrOwOtNeGo, PoDsTaWoWyCh pRzEsłaNeK DlA RoZwOjU RoDzInY I WrEsZcIe bEzPiEcZeńsTwA ObRoTu gOsPoDaRcZeGo i pOdStAwOwYcH WaRuNków dLa rOzWoJu gOsPoDaRkI. PaNoWiE MaRsZałkOwIe! WySoKiE ZgRoMaDzEnIe! Ze sZcZeGóLną MoCą cHcIałbYm pOdKrEśLić, iż ObOwIąZkI PańsTwA OdNoSzącE Się Do jEdNoStEk i dO RoDzIn z rówNą sIłą MuSzą Być WyKoNyWaNe zArówNo w mIeścIe, JaK I Na wSi. PoLsKa jEsT JeDnA I WsZyStKiE śrOdOwIsKa mUsZą mIeć MożlIwOść AwAnSu i rOzWoJu. oGrOmNe różNiCe, JaKiE MaJą dZiSiAj mIeJsCe, MuSzą Być SyStEmAtYcZnIe nIwElOwAnE. dOtYcZy tO RóWnIeż RóżnIc mIęDzY ReGiOnAmI.

--
batistuff
batistuff Superbojownik od 1 sierpnia 2006 | Bialystok
2010-02-09 19:10:18 Zgłoś

--
Mimo, że nie jestem detektywem, lubie szukać ludzi z piwem
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 19:12:33 Zgłoś
... to kufa nie jest śmieszne

--
https://www.fotki.rzeszow.pl
lujeran
lujeran exSuperbojownik od 29 lipca 2004 | Kotenhafen
2010-02-09 19:13:26 Zgłoś
No wiem

--
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
netis Superbojownik od 7 czerwca 2004 | RZ
2010-02-09 19:14:51 Zgłoś
.. ja mówię o orędziu

--
https://www.fotki.rzeszow.pl
umahel
umahel Bojownik od 8 lutego 2010 | złotoryja/wrocław | GG: 5338341
2010-02-09 19:25:23 Zgłoś
|_ iIipPp |\||3(0 (zZzy+yYy=y\/\//-\|_e|\/| lLlep$zZzeee ajć

--
sdLechu
sdLechu Bojownik od 22 maja 2008
2010-02-09 20:23:59 Zgłoś
czy tylko dla mnie to jest totalnie nieczytelne??

--
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów."- S.Lem
PinusInc
PinusInc Bojownik od 3 września 2009 | Wrocław | GG: 2897285
2010-02-09 21:22:05 Zgłoś
Używanie tego typu ciągów znaków podłożyłbym pod to:

4R7. 140. |

--
vanilla high
PinusInc
PinusInc Bojownik od 3 września 2009 | Wrocław | GG: 2897285
2010-02-09 21:24:50 Zgłoś
Używanie tego typu ciągów znaków podłożyłbym pod to:

aRt. 140. kTo póbLiCzNiE DoPóShCzA SiEm nIeObYcZaJnEgO FfYbRyKó, pOdLeGa kArZe aReShTó, OgRaNiCzEnIa fFoLnOśCi, GrZyFfNy dO 1.500 ZłOtYcH AlBo kArZe nAgAnY.

ArT. 141. KtO Ff mIeJsCó póbLiCzNyM ómIeShCzA NiEpRzYzFfOiTe oGłOsHeNiE, nApIs lób rYsónEk aLbO órZyFfA SłófF NiEpRzYzFfOiTyCh, pOdLeGa kArZe oGrAnIcZeNiA FfOlNoścI, gRzYfFnY Do 1.500 złoTyCh aLbO KaRzE NaGaNy.

aRt. 142. kTo nAtArCzYfFiE, nArZóCaJoMc sIeM LóB Ff iNnY NaRóShAjOmCy pOrZoMdEk póbLiCzNy sPoSóB, pRoPoNóJe iNnEj oSoBiE DoKoNaNiE Z NiOm cZyNó nIeRzOmDnEgO, mAjOmC Na cEló ózYsKaNiE KoRzYśCi mAtErIaLnEj, pOdLeGa kArZe aReShTó, OgRaNiCzEnIa fFoLnOśCi aLbO GrZyFfNy. :*:*:*:* xD :P ^^


W oryginale to jest tak samo jasne, w gwoli ścisłości ~~'
Loffciam, misiaczki.

--
vanilla high
Alfred_ok
Alfred_ok Superbojownik od 15 stycznia 2009 | Już nie Wrocław
2010-02-09 21:49:27 Zgłoś
:sdlechu nie tylko dla Ciebie....

fFcZoRaJ Ze :SkIbIm jUż tO PrZeRaBiAlIśMy, AlE NiE SąDzIłEm, Ze jEmU Się Aż tAk nUdZi.... :SkIbI FfRaCaJ Do nYsY TaM Się ZaChOfFyFfAłEś bArDzIeJ NoRmAlNiE....

--

DJ_Skibi
DJ_Skibi Superbojownik od 4 marca 2005 | 50.94451,17.292094
2010-02-09 23:51:11 Zgłoś
buożesz ty mój... to ja czaju zaparzę pod tę okoliczność

--
Medycyna Ratunkowa stoi w sprzeczności z procesem selekcji naturalnej
Szamano
Szamano Superbojownik od 4 stycznia 2008 | Nie przesadzajmy, miasto to duże słowo. Raczej miasteczko, mieścina, jest urząd, jest poczta.
2010-02-10 00:00:24 Zgłoś
Ale was gniecie pod czerepem .

--
Forum > Hyde Park V > Emo Martynki blogiem i jednym z demotywatorów natchniony zapisuję...
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj