Telemarketer projektu rządowego Czyste Powietrze zaprasza do niwelowania i walki z roztoczami, wirusami, bakteriami.

https://youtu.be/2efPaZaTTdc

--