STREJK OGÓLNY NA G. ŚLĄSKU.

Katowice, 18.6. Na znak protestu przeciw niesłychanym gwałtom prusaków na G. Śląsku, w dniu wczorajszym stanęły na Śląsku wszystkie kopalnie i huty tamtejsze, na których robotnicy i górnicy porzucili pracę, chcąc w ten sposób pokazać rozbestwionemu prusactwu swą siłę.

Aresztowania trwają. Nastrój na Śląsku niezwykle gorączkowy.

Kurjer Częstochowski, 19-06-1919

ROZSZARPYWANIE WĘGIER.

Los Węgier jest nie do pozazdroszczenia. Przypomina najsmutniejszą w dziejach naszych epokę rozbiorów. Węgry zajmowały przed wojną 282 tysięcy klm. 18,261.000 mieszkańców. Z tego Rumuni pragną zabrać 130,000 klm. z 6,841.000 mieszkańców (w tem 35 proc. Węgrów), Serbowie żądają 3.300 klm. z 2, 371.000 ludności (w tem 32.8 proc. Węgrów), Czesi okupowali zrazu 49.000 klm. zamieszkałych przez 57 proc. Słowaków, 29 proc. Węgrów, 200.000 Niemców, 300.000 Polaków i 124.000 Rusinów – nadto zgłosili pretencyę do Rusi Węgierskiej z pół milionową ludnością.

Gdyby te wszystkie apetyty – a zwłaszcza czeski, prawdziwie „wilczy” - miały być na stałe zaspokojone – korona św. Stefana pozostałaby marnym strzępkiem, z którego wydarto dwie trzecie najcenniejszych klejnotów.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-06-1919

BOLSZEWICY ATAKUJĄ RUMUNÓW.

Paryż (Pat.) Bolszewicy, zdążający Węgrom z pomocą, zaatakowali Rumunów nad Dniestrem, chcąc tym sposobem trzymać wojska rumuńskie na uwięzi.

Kurjer Poznański, 19-06-1919

http://100lattemu.pl/wojna/35700-w-redakcji-manchester-guardian-satyra

100lattemu.pl

--