REZOLUCJA ROBOTNIKÓW LUBELSKICH.

Robotnicy, należący do stowarzyszenia robotników chrześćjan na swem zgromadzeniu uchwalili rezolucję, wyrażającą pogardę organizacjom i osobom, działającym łącznie z wrogami zewnętrznemi na zgubę kraju i narodu polskiego. Rezolucja wzywa rząd polski do energicznego i bezwzględnego ścigania powyższych organizacji i osób, wzywa wszystkich rodaków; aby postawą swą oddziaływaniem na otoczenie, gotowością pomocy organom rządowym w tępieniu zdrajców i zbrodniarzy narodowy swój obowiązek należycie pełnili.

NOWA WALKA DOMOWA W NIEMCZECH.

Nad głowami obecnych władców w Niemczech zbierają się nowe groźne chmury. Zanosi się na bunt w wojsku niemieckiem, przedstawiciele zaś rady żołnierzy kilku korpusów armji wyrazili wszystkim oficerom i wyższym urzędnikom brak zaufania, żądając natychmiastowego zwolnienia oficerów ze służby.
W Magdeburgu wielka część wojska czynnego przeszła na stronę powstańców, zanosi się na nowe walki bratobójcze. W Berlinie położenie bardzo niepewne. W Bawarji objęły władzę sowiety, na wzór rosyjskich bolszewików; sejm rozwiązano. Znaczna część Bawarji dąży do odłączenia od Rzeszy niemieckiej.
W całych Niemczech kipi i wrze. — O krwawych rozruchach donoszą również z Gdańska i z Bytomia. W Dreźnie tłum sponiewierał saskiego ministra wojny Neuringa i wreszcie wrzucił go do rzeki Łaby.

ILE LUDZI GINIE NA WOJNIE?

Według tymczasowych i pobieżnych na razie, niemniej, jednak względnie dokładnych obliczeń, ofiarą ostatniej wojny światowej padło około 8 miljonów ludzi. Jest to potworna wprost cyfra, jeżeli się weźmie pod uwagę, że liczba zabitych w wojnach XVIII wieku wynosi niespełna 10 miljonów ludzi. W ciągu wszystkich wojen, licząc od narodzenia Chrystusa, padło 1250 milionów trupów:
Na zasadzie tych cyfr poczynił pewien uczony szereg ciekawych obliczeń. Krew tych wszystkich ofiar zabitych w potyczkach, bitwach oraz przy spustoszeniu miast i wsi, zebrana razem z trudem dałaby się pomieścić w 1850 miljonach wiader.

Gdyby ciała wszystkich poległych ułożyć jedno na drugim, uczyniłyby one słup, sięgający od ziemi aż do księżyca. Wysokość tego słupa wynosiłaby 80 tysięcy mil. Wreszcie, gdyby głowy zmarłych ułożyć w rzędzie jedna obok drugiej, powstałaby wstęga, którąby można było sześć razy opasać dokoła kulę ziemską.

Straszne liczby.

Głos Polski, 26-04-1919

100latemu.pl

--