ZAMKNIĘCIE WIELKIEJ FABRYKI MARMOLADY.

Wskutek rozporządzenia urzędu żywnościowego zamknięto przed kilku dniami wielką fabrykę marmolady „Alimentaire” w Liebensu w Styryi. Powodem urzędowego zamknięcia był fakt, ze fabryka ta przeszło 70.000 kg., a zatem 7 wagonów marmolady dostarczyła po wysokich cenach handlarzom pokątnym.
Fabryka ta otrzymała swego czasu ogromny przydział cukru na przeróbkę owoców na marmoladę, którą miała ludność otrzymać po cenach maksymalnych. Zobowiązania tego zarząd fabryki nie dotrzymał, wypuszczając wielkie zapasy marmolady w handel łańcuszkowy, a nawet sprzedając otrzymany cukier po wysokich cenach.

TRZYNASTOLETNIA MĘŻATKA.

Jak donoszą dzienniki budapesztańskie, w tych dniach odbył się w Nagy-Becskerek ślub trzynastoletniej Anny Virag, której narzeczony niedawno powrócił z frontu. Ministerstwo sprawiedliwości wydała zezwolenie na zawarcie małżeństwa na podstawie opinii lekarskiej.

SPALONE ŁANY PSZENICY.

„Dziennik Narodowy” donosi, że niedawno od iskry pociągu zdążającego z Zamościa do Zawad, zajęły się łany dojrzałej pszenicy. Szkoda na przestrzeni kilkunastu kilom. jest bardzo znaczna. Powodem pożaru było to, iż lokomotywa pociągu nie miała siatki zabezpieczającej przed wylatywaniem iskier.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-08-1918

100lattemu.pl

--