SENSACYJNA AFERA W PIOTRKOWIE.

Donoszą nam z Piotrkowa o tajemniczej sprawie kryminalnej, która rozegrała się tam przed paru dniami.

Pewien mężczyzna i kobieta, świeżo przybyli z Berlina, zostali wezwani do komisarjatu policji celem sprawdzenia dokumentów; w odpowiedzi na to wezwanie tajemnicza para usiłowała zbiedz z Piotrkowa dorożką, została jednak zatrzymana przez agenta policji. Podczas śledztwa skonstatowano, że przybyszami są: Moszek Berger i Roza Lichtenfeld, która zeznała, że jest niemką z Berlina a właściwe jej nazwisko brzmi Marja Kulasiewicz, ostatnio zaś pracowała w charakterze kasjerki w firmie jubilerskiej Teodor Krentz i S-ka w Berlinie i tam za namową swego kochanka, Bergera, pokradła biżuterji na sumę 15.000 marek.

Następnie przesłuchano Bergera, który początkowo wszystkiemu zaprzeczał, wreszcie jednak potwierdził zeznania towarzyszki. W ciągu śledztwa B. zachowywał się nader niespokojnie, wreszcie; chwyciwszy pieniądze, leżące na biurku, wyskoczył przez okno na bruk ulicy Toruńskiej, przyczem uległ złamaniu lewej nogi i wywichnięciu prawej. Odwieziono go do szpitala.

Tego samego dnia Berger zwrócił się z prośbą do władz o zezwolenie, by mógł zobaczyć się ze swoją kochanką. Prośbie tej uczyniono zadość. Wkrótce zjawiła się Maria Kulasiewicz w sali, gdzie znajdował się Berger. Rozegrała się niezwykle czuła scena, jak się okazało, ostatnia — pożegnalna.

Tej samej bowiem nocy Berger powiesił się w aresztach polowych na oddziale szpitalnym.

PODWYŻSZENIE DJET POSŁÓW DO REICHSTAGU

BERLIN, 13.5 (tel. wł.)
Rada związkowa zadecydowała, by ze względu na drożyznę podnieść diety postów do Reichstagu z 3000 do 5000 marek.

Ziemia Lubelska, 14-05-1918

KOMISJA PODATKU OD MUZYKI.

Przy wprowadzeniu podatku od muzyki wytworzona została komisja dla zbadania frekwencji gości każdego zakładu. w którym produkowana jest muzyka i w zależności od tego ustalone wstały normy opłat podatku od muzyki.
Ponieważ powstają nowe zakłady z produkcją muzyczną, to dla określeń dla nowopowstających restauracji i kawiarń podatku utworzona została przy Magistracie stała komisja, złożona z przedstawicieli Magistratu, milicji i stowarzyszenia restauratorów.

Nowa Gazeta, 14-05-1918

NIEBEZPIECZNE KOBIETY.

Wielką sensacyę w Szwajcaryi wywołała wiadomość, iż w Nantes rozstrzelano ostatnio kilka kobiet, uważanych ze strony francuskiej jako podejrzane o uprawianie szpiegostwa. W opinii szwajcarskiej omawiają ten fakt złośliwie jako dowód, iż dla Francyi nawet kobiety mogą być niebezpieczne.

Dziennik Śląski, 14-05-1918

100-LECIE URODZIN K. MARKSA.

5 maja minęło sto lat od chwili urodzin jednego z największych myślicieli socjalnych, twórcy materjalistycznego pojmowania historii, ojca socjaldemokratycznych organizacji wszystkich krajów, Karola Marksa. Dopiero wojna obecna zadała kłam praktyczny jego hasłu: „Proletarjusze wszystkich krajów łączcie się"!

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 11-05-1918

100lattemu.pl

--