Ja miałem, takie wieści]
sąsiad w skrócie mi t to
z streścił, nowomowa..?
i byłbym kontent,
gdyby nie przyczyna,
no ,w. .ale się wstrzymam
bo
o czym jest mowa
patrz powyżej,
o niczym rozmowa.

--