Czy w związku z pandemią można pana ministra zdrowia tytułować "ministrem od siedmiu boleści" bez sarkazmu, czy ironii?

--